Getuigenis Fabian Hella - Vertaler - Dienst Secretariaat

 

Ik ben vertaler van opleiding en werk sinds maart 2007 bij de Nationale Bank van België. Ik heb steeds in een vermaarde instelling zoals de Bank willen werken. Zij speelt immers niet alleen een belangrijke rol in België, maar als lid van het Eurosysteem ook in Europa en in de wereld. Het is precies die nationale en internationale dimensie die mij onmiddellijk aansprak toen ik las dat er in de Bank een vacante betrekking voor een Franstalig vertaler was. De functie stemde perfect overeen met mijn profiel en mijn professionele verwachtingen.

In de afdeling Vertalingen van de Bank, waar een vijftiental mensen werken, kan ik in een aangename en dynamische omgeving werken, een ruim gamma van publicaties en artikelen over de economische bedrijvigheid vertalen en mijn economische, fiscale, sociale enz. kennis verruimen. Daarnaast werd ik ook aangetrokken door de bijzondere aandacht die de Bank besteedt aan continue opleiding, het welbevinden op het werk en het evenwicht tussen privé- en beroepsleven. Bovendien waarborgt ze stabiliteit en zekerheid zodat men een carrière op lange termijn kan uitbouwen.

 
Lees alle getuigenissen
Fabian Hella