Spontane sollicitatie  

Naam Voornaam
  
Geslacht Geboortedatum
Nationaliteit
 

Contactinformatie

Straat huisnummer   Bus
   
Postcode Plaats  
 
Land
E-mailadres (Mobiele) telefoon
(ex: +32 2 2212111)

Opleiding

Hoogste opleidingsniveau Studie  
    
Extra diploma Studie

Hoe heb je voor het eerst kennis gekregen van deze vacature?

Motivatie/CV (bijlagen)

Indien je nu geen cv kunt uploaden, stuur het dan zo snel mogelijk na in elektronische vorm naar jobs@nbb.be, of op papier naar NBB, HR Beheer, sectie Selecties, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Bezorg ons ook je diploma('s) met puntenlijsten en andere nuttige documenten (referenties e.a.) via deze weg.