Getuigenis Karl Croonenborghs - Jurist - Internationale en Eurosysteemcoördinatie

 

Na mijn rechtenstudies, aangevuld met een postgraduaat in Europese politiek en beleid, liep ik stage bij de Delegatie van de Europese Commissie in Washington D.C. en was ik een tijd actief in de Brusselse zakenadvocatuur tot een vacature voor jurist bij de Dienst Internationale en Eurosysteemcoördinatie mijn aandacht trok. Deze functie laat me elke dag toe om mijn uitgesproken interesse in Europese politiek, beleid, recht, en economie op elkaar af te stemmen.

Vanaf het begin werd ik mee betrokken in het voorbereiden en coördineren van de internationale vergaderingen waaraan de Gouverneur en Vice-gouverneur binnen het Eurosysteem deelnemen, hoofdzakelijk de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB. Verder leg ik mij ook toe op de voorbereiding en de opvolging van dossiers die besproken worden in het juridisch comité van de ECB en focus ik me op institutionele vraagstukken met betrekking tot de werking van de monetaire unie en het nieuwe Europese Comité voor systeemrisico's.

Het feit dat je betrokken wordt in materies die het algemeen belang raken en die uitgebreid in de actualiteit aan bod komen alsook het mee kunnen uittekenen van de positioneringsstrategie van de Bank binnen het Eurosysteem vormen een grote uitdaging. Ook de internationale dimensie van het werk, de vele contacten met collega's van andere centrale banken, de ECB en de contacten binnen de Bank zelf zijn zeer verrijkend op professioneel en persoonlijk vlak.

Binnen de Dienst Internationale en Eurosysteemcoördinatie, die bestaat uit een klein multidisciplinair team van jonge en ervaren mensen, werken stafleden en secretariaatsmedewerkers informeel samen. Werkijver, communicatie, flexibiliteit en voornamelijk collegialiteit zijn begrippen die er hoog in het vaandel worden gevoerd. Op deze wijze trachten we samen elke dag onze 'missie' te vervullen, met name de Gouverneur en Vice-gouverneur zo goed mogelijk ondersteunen en de belangen van de Bank in het Eurosysteem zo goed mogelijk te behartigen. Het is dan ook een enorm genoegen om in dit team aan de slag te zijn.

 
Lees alle getuigenissen
Karl Croonenborghs