Getuigenis Hélène Zimmer - Economist-econometrist - Analyse- en researchgroep

 

Ik ben bij het departement Studiën van de Nationale Bank komen werken omdat ik mijn economische studies graag in de praktijk wou toepassen. Het bleek de juiste keuze te zijn! Aanvankelijk maakte ik deel uit van de groep “Internationale economie” waar ik boeiende dossiers zoals de economische ontwikkeling van de opkomende landen en de analyse van de energiemarkten kon volgen. Vervolgens kreeg ik de kans om mijn carrière een nieuwe wending te geven als analist van de Belgische arbeidsmarkt. Hier ben ik op een ander niveau bezig met conjuncturele ontwikkelingen en meer structurele probleemstellingen inzake werkgelegenheid.

Beide aspecten houden niet alleen in dat de actualiteit op de voet moet worden gevolgd, maar ook dat men er effectief toe kan bijdragen via door de Bank verricht onderzoek, via macro-economische ramingen of, meer in het algemeen, via het mee uitstippelen van economischbeleidslijnen. Voor mijn verschillende opdrachten ben ik meermaals naar andere Europese landen kunnen reizen in het kader van werkvergaderingen of conferenties. Dergelijke reizen bieden een perfecte gelegenheid om mijn contacten uit te breiden en kennis te maken met wat in andere nationale banken en internationale instellingen gebeurt. De Bank biedt een aangename en stimulerende werkomgeving, opleidingsmogelijkheden en loopbaankansen.

 
Lees alle getuigenissen
Hélène Zimmer