Getuigenis Kurt Van Raemdonck - Bedrijfsjurist - Juridische dienst

 

Een belangrijke reden waarom ik destijds bij de Bank solliciteerde was ongetwijfeld de unieke rol die ze als centrale bank van ons land vervult in de financiële wereld. De Bank vervult haar statutaire missie in het algemeen belang, doch blijft daarbij niet aan de zijlijn staan. Ook als jurist kan je werken op het snijvlak tussen privaat en publiek recht. Je wordt niet zelden geconfronteerd met uitdagende juridische problemen waarvan de oplossing een gezonde dosis creativiteit vergt. Daarbij heb je veelvuldig contacten met juristen uit de private financiële sector, maar treed je ook op als raadgever van de overheid, onder meer in het kader van wetgevend werk op nationaal of Europees niveau. Het werk heeft dan ook een belangrijke internationale dimensie. Er is frequent overleg met juristen uit andere centrale banken en supranationale instellingen. De interessante contacten op nationaal en internationaal vlak zijn verrijkend en laten je toe één en ander te kaderen in een ruimer perspectief.

Op de Juridische dienst word je van in het begin als een volwaardige medewerker beschouwd en krijg je de nodige verantwoordelijkheid en autonomie. Er heerst een open sfeer waar ieder individu ook zelf initiatieven kan ontwikkelen zonder zich geremd te moeten voelen door anciënniteit of hiërarchie. Je kan bovendien rekenen op een uitstekende begeleiding (secretariaat, bibliotheek, opleidingen).

Ten slotte respecteert de Bank als werkgever het persoonlijke leven van haar werknemers zodat een zinnige verhouding tussen werk en privé geen louter holle slogan is.

Kortom, wie wil werken voor de "res publica" op een hoogstaand niveau én in een menselijke omgeving, zal in de Bank ruimschoots aan zijn trekken komen!

 
Lees alle getuigenissen
Kurt Van Raemdonck