Getuigenis Marie Vander Donckt - Statisticus - Nationale en regionale rekeningen en conjunctuur

 

Als studente economische wetenschappen werd ik al snel aangetrokken door het vooruitzicht van een carrière in een nationale of internationale instelling die ijvert voor het algemeen belang. Het is dan ook logisch dat ik de kans heb aangegrepen om bij de NBB te solliciteren. Ik werk bij de dienst Nationale Rekeningen van het departement Algemene Statistiek waar ik mee de reële rekeningen voor de sectoren van de financiële instellingen en de vzw's opstel. Het werk is in vele opzichten zeer interessant en ik maak deel uit van een sympathiek team.

Het opstellen van economische statistieken biedt mij de kans om een beter inzicht in de draagwijdte ervan te verwerven. Het is een zeer gevarieerd werk met tal van projecten zoals de zware uitdaging waarvoor wij ons geplaatst weten door de overgang, tegen 2014, op het nieuw Europees Stelsel van Nationale Rekeningen. Op langere termijn biedt de Bank mooie carrièrevooruitzichten die ik hopelijk zal kunnen benutten: een ruim opleidingsaanbod, verschillende vakgebieden binnen de Bank, mogelijkheid om tijdelijk in het buitenland te werken in het kader van de integratie van de Bank in het Eurosysteem.

 
Lees alle getuigenissen
Marie Vander Donckt