WERKGEBIEDEN

In welke domeinen kun je bij de NBB aan de slag? Dat hangt af van je opleiding en/of ervaring:
Jef Boeckx
 • Heb je een master in economische wetenschappen, of een gelijkwaardig diploma met een stevige macro-economische basis, dan kun je aan de slag in ons Studiedepartement. De belangrijkste opdracht van dat departement is het maken van analyses en prognoses over een brede waaier van economische onderwerpen, ter fundering van het monetaire beleid en van het economische beleid in het algemeen. Het publiceert tal van artikels en rapporten en werkt nauw samen met andere economen van het Eurosysteem en van andere beleidsinstellingen op nationaal en internationaal vlak. Ten slotte onderhoudt het goede contacten met de instellingen die gespecialiseerd zijn in economisch onderzoek, meer bepaald in de academische wereld.
  Ook in de dienst Internationale en Eurosysteemcoördinatie zijn zuivere economen werkzaam.
Marie Vander Donckt
 • Heb je een economische of financiële richting gevolgd of statistiek, dan zijn er heel wat mogelijkheden. Afhankelijk van je profiel zul je er kunnen meewerken aan beleidsbepaling en kan je medeverantwoordelijk worden voor financiële markten en stabiliteit (nationaal en internationaal), statistiek of bij de coördinatie van de activiteiten van de Bank op internationaal vlak. Meer info
Kurt Van Raemdonck
 • Wie rechten heeft gestudeerd zal zijn gading vinden in een van de units die advies, expertise en bijstand verstrekken in de verschillende rechtsdomeinen: Financial Law, Corporate Law en Enterprise Law. Ook in de dienst Internationale en Eurosysteemcoördinatie zijn juristen werkzaam. Meer info
Phuong Jennes
 • Met een IT-opleiding nemen we je graag op in een van onze talrijke projectteams. De projecten kunnen voor zowel interne als externe klanten zijn, nationaal en internationaal. We hebben permanent behoefte aan alle mogelijke profielen op bachelor- en masterniveau. Door de uitgebreide opleidingskansen volg je constant de laatste technologische ontwikkelingen. Meer info

  1  vacature in dit gebied

 • De wet van 2 juli 2010 heeft de architectuur van het toezicht op de financiële sector in België gewijzigd. De wetgever heeft ervoor geopteerd om te evolueren van een geïntegreerd toezichtsmodel, waar één enkele autoriteit verantwoordelijk was voor zowel het prudentieel toezicht als het gedragstoezicht, naar een bipolair toezichtsmodel, het zogenaamde "Twin Peaks"-model. Binnen dit model wordt de microprudentiële en systemische controle, evenals de macroprudentiële controle toevertrouwd aan de Bank. In het kader van deze nieuwe verantwoordelijkheden inzake prudentieel toezicht heeft de Nationale Bank van België volgende functies vacant: financiële analist, institutioneel analist, actuaris, auditor, jurist en IT-toezichthouder.

  1  vacature in dit gebied

Fabian Hella
 • We nemen geregeld vertalers in dienst omdat vele publicaties in twee of drie talen beschikbaar dienen te zijn.
 • Het gaat om contracten van doorgaans een jaar voor jonge mensen met een technische of beroepsopleiding voor logistieke ondersteuning (onderhoud, keuken, …).

  1  vacature in dit gebied

 • Tijdelijke contracten van doorgaans een jaar voor jonge mensen met een (kunst)historische opleiding.