Anne Chamberod

Anne Chamberod

Anne Chamberod - Juriste

Binnen de Bank trof ik niet alleen een op intellectueel vlak bijzonder stimulerende omgeving aan, maar ook jonge en dynamische collega's en de nodige flexibiliteit om een verrijkend beroepsleven te kunnen combineren met een leven als jonge mama.

Na mijn rechtenstudies en een Master of Laws in financieel recht begon ik mijn beroepsloopbaan als assistente aan de ULB en als advocate aan de balie van Brussel, voornamelijk binnen een Angelsaksisch kabinet gespecialiseerd in bedrijfsrecht. Tijdens mijn negen jaar aan de balie specialiseerde ik mij in financiële wet- en regelgeving (‘financial regulatory’). Toen ik besloot mijn carrière een andere wending te geven, stelde ik mijn kandidatuur vanzelfsprekend binnen de prudentiële cel van de juridische dienst van de Nationale Bank. Ik wou mijn ervaring ten dienste kunnen stellen van een instelling van algemeen belang (wat geldt voor de Nationale Bank die het prudentieel toezicht op de financiële instellingen uitoefent). Binnen de Bank trof ik niet alleen een op intellectueel vlak bijzonder stimulerende omgeving aan en dossiers die een gerichte en nauwgezette juridische analyse vereisen, maar ook jonge en dynamische collega's en de nodige flexibiliteit om een verrijkend beroepsleven te kunnen combineren met een leven als jonge mama. Bovendien kon ik tegelijkertijd mijn praktijklessen aan de universiteit blijven geven.

Binnen de 'prudential law unit' mocht ik de voorbije twee jaar een zeer gevarieerde waaier aan dossiers behandelen, gaande van het opstellen van zeer technische juridische adviezen voor de operationele diensten, tot het omzetten van sectorale richtlijnen in Belgisch recht en het deelnemen aan Europese werkzaamheden inzake de behandelde aangelegenheden.

Voorts is het dankzij de Bank mogelijk hoogopgeleide mensen in zeer uiteenlopende domeinen (economen, financieel analisten...) te ontmoeten en dat draagt bij tot het creëren van een zeer verrijkende werkomgeving