Annelies Antoons

Annelies Antoons

Annelies Antoons - Externe statistieken

Ik leid een afdeling van 11 medewerkers die de investeringsrelaties van de in België gevestigde ondernemingen met het buitenland in kaart brengen.

Met veel enthousiasme en interesse begon ik in oktober 2012 bij de Nationale Bank van België te werken. Met mijn diploma economische wetenschappen op zak, wou ik de in de universiteit verworven kennis in de praktijk omzetten. Ik wou vooral blijven leren, maar ditmaal op de werkplek veeleer dan in een auditorium.

In de dienst Externe statistieken kon ik rekenen op de hulp van een meer ervaren collega die me wegwijs maakte in de methodologie voor het opstellen van de betalingsbalans en de netto externe positie van België. Ik kreeg ook de kans gedurende een week een opleiding ter zake te volgen bij de Europese Centrale Bank.

Ik leid een afdeling van 11 medewerkers die zich inlaten met het verzamelen, de validatie en de aggregatie van de gegevens van de directe en diverse investeringsrelaties van de in België gevestigde ondernemingen met het buitenland. Mijn job is zeer gevarieerd en bestaat erin het werk te verdelen, de gegevens te centraliseren, de werkprocedures te verbeteren en toe te zien op de kwaliteit. Ik vertegenwoordig de dienst ook bij interne en externe vergaderingen, waardoor ik veel contact heb met andere diensten van de Bank.

Als je bij de NBB werkt, geniet je heel wat voordelen. Het mobiliteitsbeleid, de opleidingsmogelijkheden en de carrièrekansen in de Bank zijn evenzoveel aantrekkelijke troefkaarten voor jongeren.