Cedric Duprez.

Cedric Duprez
Cedric Duprez

Cedric Duprez - Econoom

In de praktijk verstrekken wij aan de besluitvormers een duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde boodschap.

Toen ik de kans kreeg om bij de Nationale Bank aan het werk te gaan, heb ik niet getwijfeld en ik zag mijn eerste positieve indrukken snel bevestigd. In het departement Studiën zijn we rechtstreeks betrokken bij dossiers die het economische beleid ondersteunen. Ik nam deel aan de groep die de Belgische economie opvolgt en spitste me vooral toe op de economische relaties van België met de rest van de wereld. Ik maak momenteel deel uit van een andere groep die onderzoek doet naar de concurrentiekracht van de Belgische economie in ruime zin. In de praktijk verstrekken wij aan de besluitvormers een duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde boodschap, aan de hand van nota’s, presentaties of volledige dossiers. Daartoe wordt vaak in teamverband samengewerkt met collega’s-experten in andere domeinen. De toegang tot statistische gegevens, en meer bepaald die welke door de Bank worden gepubliceerd, is een extra troef voor de kwaliteit van de analyses. De deelname aan internationale vergaderingen en werkgroepen, met name bij de ECB, vormt eveneens een stimulans. De talrijke contacten met andere instellingen, zoals de Europese Commissie, het IMF of de OESO, of met de andere Belgische instellingen zijn ook bijzonder verrijkend.