Cédric Luppens

Cédric Luppens

Cédric Luppens - Econoom-statisticus

De Nationale Bank van België, die een vooraanstaande rol speelt op het vlak van de economische en financiële statistieken, vormt voor mij de ideale werkgever.

Tijdens mijn studie economische wetenschappen droomde ik van een baan die mij in staat zou stellen de tijdens mijn universitaire opleiding verworven theoretische vaardigheden ‑ meer bepaald op het gebied van de statistiek ‑ in de praktijk te brengen. De Nationale Bank van België, die een vooraanstaande rol speelt op het vlak van de economische en financiële statistieken, vormt dan ook de ideale werkgever.

 

Als gevolg van de overgang naar het nieuwe systeem voor de nationale boekhouding moeten belangrijke revisies worden aangebracht in de macro-economische statistieken van de EU-landen om de nationale rekeningen aan te passen aan de economische ontwikkelingen. In dat kader kreeg ik de kans om binnen de dienst Nationale rekeningen van het departement Algemene statistiek twee jaar mee te werken aan een Europees project voor de evaluatie van de investeringen in onderzoek & ontwikkeling in België. Die kans heb ik uiteraard gegrepen. Tijdens die eerste werkervaring bij de Bank ontdekte ik een ernstig en aangenaam werkkader, kon ik mijn kennis verdiepen en profiteren van de ervaring van hooggekwalificeerde personen. Ik was er dan ook op gebrand om permanent bij de Bank te werken.

 

Die wens is enkele maanden geleden in vervulling gegaan. Ik ben opgenomen in de groep «uitgaven» van de nationale rekeningen en ben er verantwoordelijk voor de raming van de toegevoegde waarde van de bouw en de huisvestingsdiensten, de investeringen en de kapitaalvoorrraad in woongebouwen en terreinen, alsook de rekening « onderzoek en ontwikkeling ».

 

Als werkgever biedt de Nationale Bank van België, naast gunstige salarisvoorwaarden, tal van opleidingen en reële carrièrekansen. In de huidige economische context is de feitelijke werkzekerheid die de Bank biedt, een ander niet te verwaarlozen voordeel!