Domien Gelade

Domien Gelade

Domien Gelade - Auditeur

Voor mij is het belangrijkste aspect het streven naar toegevoegde waarde voor de NBB. Zo creëert een interne auditor verandering, wat niet altijd makkelijk is. Het vereist zin voor synthese en overtuigingskracht.

Na een eerste werkervaring bij een internationaal auditkantoor was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik kon kiezen uit twee boeiende vacatures die de NBB toen had: eentje in de interne audit en een andere in het bankentoezicht. De interne audit wist me uiteindelijk te overtuigen omwille van het brede perspectief en de Europese dimensie binnen het Europees Systeem van Centrale Banken.

De eerste weken waren spannend. Mijn kennis van de NBB was immers beperkt en ik moest binnen de centrale bank een nieuw vakgebied onder de knie krijgen. De interne auditor beoordeelt de goede werking, de doeltreffendheid en de efficiëntie van diverse processen:  interne controle, risicobeheersing en bestuur. Hierover verstrekt hij dan adviezen. Een veelzijdige en veeleisende opdracht! Dankzij de interne opleidingen van de NBB en een doorgedreven externe opleiding over interne audit kon ik al snel de nodige kennis opbouwen en ervaring opdoen.

Voor mij is het belangrijkste aspect het streven naar toegevoegde waarde voor de NBB. Zo creëert een interne auditor verandering, wat niet altijd makkelijk is. Het vereist zin voor synthese en overtuigingskracht.

En wat ik zoek bij een werkgever, vind ik zeker terug bij de NBB: een boeiende jobinhoud, een uitdagend takenpakket en een goede work-life balance.