Mara Pirovano

Mara Pirovano

Mara Pirovano - Analiste

Voor mij is mijn werk bij de Bank een manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappij, door de macroprudentiële beleidsbeslissingen op een analytische en wetenschappelijke manier te onderbouwen.

Nadat ik Italië had verlaten als jong bachelor, kwam ik in België terecht om mijn studies economie voort te zetten. Na een stageperiode in het departement Studiën van de Bank tijdens mijn doctoraatsjaren, startte ik recentelijk bij de afdeling Prudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit. Ik was op zoek naar een dynamische en beleidsgerichte werkomgeving, en kwam allerminst bedrogen uit.

Dankzij de aanstelling van de Bank als macroprudentieel toezichthouder in België en de oprichting van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM), was mijn Afdeling betrokken bij een scala aan activiteiten, met inbegrip van onder meer de activakwaliteitsbeoordelingen, stresstests, het ontwerp en de tenuitvoerlegging van macroprudentiële beleidsmaatregelen, naast de gebruikelijke activiteiten die verband houden met het toezicht op de bank- en verzekeringssector.

Ik ben lid van het Macroprudentieel Toezichtsteam dat betrokken is bij de bewaking van de Belgische financiële sector vanuit een macro-economisch oogpunt, om het ontstaan van systeemrisico’s op te sporen die een weerslag zouden kunnen hebben op de reële economie. Tot nu toe hield ik me vooral bezig met de risico’s die voortvloeien uit de vastgoedsector, zowel vanuit een operationeel als vanuit een meer studiegericht oogpunt. Ik hou van mijn werk omdat het vereist dat ik op de hoogte blijf van de meest recente economische gebeurtenissen en omdat het een waaier aan vaardigheden vergt: precisie, technische analyse en persoonlijk initiatief. Voor mij is mijn werk bij de Bank een manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappij, door aan de beleidsbeslissingen op het gebied van macroprudentieel beleid een analytische en wetenschappelijke onderbouwing te geven. Bovendien overschrijdt het belang van ons werk de landsgrenzen, aangezien de Bank samenwerkt met verscheidene internationale instellingen, waaronder de Europese Bankautoriteit, het Europees Comité voor Systeemrisico’s en de ECB. Vertegenwoordigers van de Bank nemen deel aan heel wat internationale werkgroepen die betrokken zijn bij het analytische en beleidsvormende werk op Europees niveau. Voor mensen die net als ik belangstelling hebben voor de internationale dimensie van het macro-economisch beleid en de financiële stabiliteit, bieden deze ervaringen een uitgelezen kans om mensen uit alle hoeken van Europa te ontmoeten en om de horizon van de beleidsanalyse uit te breiden tot grensoverschrijdende samenwerking.

Binnen de muren van de Bank valt altijd wel iets nieuws te leren. Of het nu is van uw collega’s, of dankzij de (talrijke!) opleidingscursussen, seminaries, conferenties en avondlessen, er is een overvloed aan mogelijkheden om uw kennis te verbeteren en nieuwe vaardigheden te verwerven. Dit is ongetwijfeld een groot voordeel in deze tijden van grote veranderingen in de economische omgeving.