Nico Lammens

Nico Lammens

Nico Lammens - IT Analist

In het IT-departement gaat ieder project gepaard met een duidelijke toekomstvisie

Ik moet toegeven dat ik in mijn zoektocht naar een nieuwe job als business analist niet verwachtte bij de NBB terecht te komen. Toen ik een vacature bij de NBB zag verschijnen en de functiebeschrijving las, geraakte ik hoe langer hoe meer geïntrigeerd door de NBB als werkgever. Ik zocht daarom extra informatie op en bezocht meerdere jobbeurzen, waar ik met NBB-vertegenwoordigers kon spreken en luisteren naar hun ervaringen. Ik ging ook naar de door de Bank zelf georganiseerde IT-jobbeurs.

Dankzij de informatie die ik aldus verwierf, kreeg ik een beter beeld van de NBB als werkgever en ik greep mijn kans. Ik solliciteerde naar een baan en werd in dienst genomen. Ik heb mij dit nog geen moment beklaagd en zou het opnieuw doen.

Aanvankelijk was ik bang dat de NBB een grote en logge instelling zou zijn want vooral in IT kun je het je niet veroorloven om niet voortdurend te innoveren. Gelukkig is de NBB allesbehalve een starre instelling. Zo gaat in het IT-departement ieder project gepaard met een duidelijke toekomstvisie.

Binnen het IT-departement werk ik in de dienst IT-Klantendiensten, meer bepaald in de entiteit User Access Provisioning, waar we onder meer verantwoordelijk zijn voor Identity & Access Management. Ik voelde me daar echt welkom omdat ik onmiddellijk ingeschakeld werd in interessante projecten en veel verantwoordelijkheid kreeg. Ondertussen heb ik al heel wat geleerd, niet alleen technische maar ook managementvaardigheden. Een pluspunt is ook dat er in het IT-departement veel jonge mensen werken.

Andere voordelen van een job bij de NBB zijn de arbeidsvoorwaarden, het mobiliteitsbeleid, het evenwicht tussen werk en privéleven, de opleidingsmogelijkheden, de internationale context …

De aanwervingsprocedure neemt weliswaar veel tijd in beslag en je bent waarschijnlijk een van de vele kandidaten, maar je mag je daardoor niet laten afschrikken. Als je een interessante vacature ziet, ga ervoor, stuur je CV en misschien worden we binnenkort collega’s.