Nicolas Colpaert

Nicolas Colpaert

Nicolas Colpaert - Actuaris

Ik kon me geen betere omgeving en begeleiding voorstellen om mijn thesis af te werken. Het onderwerp dat de NBB me voorstelde, sprak me direct aan.

Aangezien ik eigenlijk een economische basisopleiding heb en pas daarna 2 jaar actuariaat ben gaan volgen, wou ik vooral beleidsmedewerker worden in een bedrijf dat actief is in een macro-economische omgeving, een maatschappelijke rol vervult en een Europese dimensie heeft. Dan kom je automatisch bij de Nationale Bank uit, want dat is de enige werkgever die deze eigenschappen verenigt.

De NBB was in 2013 aanwezig op een stagebeurs voor studenten actuariaat. Wat me in die periode vooral aansprak was dat ik mijn thesis kon maken tijdens de stage. De Bank stelde me voor te werken rond Solvency II, wat me direct aansprak. Gedurende 9 maanden heb ik me twee dagen per week aan dit onderzoek kunnen wijden. Ik kon me geen betere omgeving en begeleiding voorstellen om dit project af te werken.

Een groot voordeel van zo’n stage is dat de Bank mij goed heeft leren kennen. Omgekeerd heb ik een zeer goed zicht gekregen van waar de Bank voor staat en van de mogelijkheden die hier voor mij openliggen. Bovendien heb ik gewerkt op een heel actueel onderwerp dat de komende jaren aan de orde zal blijven. Ik heb niettemin de normale selectieprocedure afgelegd, met assessment en selectiegesprek, beide met goed resultaat. Maar dankzij de stage ben ik nu ook al operationeel, hoewel ik pas op 1 augustus 2014 ben begonnen.