Peter Piu.

Peter Piu
Peter Piu

Peter Piu - Jurist

Mijn job als jurist en toezichthouder bij de dienst Prudentieel toezicht op verzekeringen is bijzonder verrijkend !

Na mijn studies rechten, aangevuld met twee gespecialiseerde opleidingen in het vennootschapsrecht en het economisch recht, ging ik aan de slag bij de toenmalige banktoezichthouder, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF).

Sindsdien heeft de evolutie van het financieel toezicht niet stilgestaan. In 2004 werden de CBF en de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) samengevoegd tot de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen (CBFA). Sinds 2011 is echter de Nationale Bank bevoegd voor het prudentieel toezicht op de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen.

Binnen het prudentieel toezicht ben ik als jurist mee verantwoordelijk voor het toezicht op de Belgische verzekeringsondernemingen met een internationaal aandeelhouderschap. Persoonlijk ben ik van oordeel dat het werk als toezichthouder bijzonder verrijkend is omwille van onder meer de volgende redenen:

  1. Als toezichthouder sta je voortdurend in contact met de leiding van de instellingen onder toezicht. Je krijgt een uniek inzicht in de manier waarop financiële instellingen opereren.
  2. Multidisciplinaire samenwerking: Per instelling gebeurt het prudentieel toezicht via een multidisciplinair team, waarbij ik het voorrecht heb om te mogen samenwerken met economisten en actuarissen. Deze multidisciplinaire werkomgeving maakt van het prudentieel toezicht een bijzonder boeiende materie. Collegialiteit en samenwerking om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de risico's die Belgische verzekeraars lopen en hiertegenover een zo performant mogelijk toezicht te ontwikkelen staan centraal.
  3. Internationale samenwerking: Vermits de meeste financiële instellingen grensoverschrijdend opereren, is een nauwe samenwerking met de  toezichthouders van de andere lidstaten van de EU noodzakelijk. Deze internationale samenwerking wordt steeds belangrijker en vormt een bijzonder interessant facet van mijn functie.
  4. Constante evolutie: De prudentiële regelgeving evolueert, mede door de Europese impulsen, razendsnel. Het is een uitdaging om als toezichthouder deze ontwikkelingen op de voet te volgen.

Ik ben ervan overtuigd dat de Bank alle troeven in handen heeft om gemotiveerde kandidaten een uitdagende job aan te bieden!