Sylvie Griffin.

Sylvie Griffin
Sylvie Griffin

Sylvie Griffin - Financieel analiste

De interessante werkinhoud bij de dienst Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen wordt een hele uitdaging door de overname van het bankentoezicht door de ECB.

Na anderhalf jaar als consultant gewerkt te hebben voor een van de "big four", had ik zin om me te heroriënteren op de openbare sector en te werken voor het algemeen belang.

Met een diploma economie op zak leek de Nationale bank me een ideale werkgever. Ik ben naar website van de Bank gesurft en heb daar een vacature gevonden voor een functie van financieel analist voor het prudentieel toezicht op de banken. Hoewel de benaming van de functie zwaarwichtig lijkt, beviel de functiebeschrijving me en heb ik mijn kans gewaagd!

Nu houd ik me bezig met de opvolging en het toezicht op een grote bancaire groep met filialen in verscheidene Europese landen. Concreet bekijk ik de financiële staten, de solvabiliteit, de liquiditeit en alle risico’s waaraan de groep blootgesteld is. Aangezien het gaat om een internationale groep, ben ik veel op reis om de toezichthouders van andere filialen van de groep te ontmoeten. Ook gaan we vaak ter plaatse om met de teams van de instelling allerlei onderwerpen te bespreken.

Door de financiële crisis van de jongste jaren vormen de banken echt een actueel onderwerp. Mijn werk is dus meer dan ooit boeiend en zeer gevarieerd. Als gevolg van de overname van het bankentoezicht door de Europese Centrale Bank wachten mij ongetwijfeld tal van uitdagingen en opportuniteiten.

Naast een interessante jobinhoud biedt de Nationale Bank een bevoorrechte werkomgeving in het centrum van Brussel, hoogstaande opleidingen zowel in België als in het buitenland, en de mogelijkheid om samen te werken met sympathieke en hooggeschoolde personen. De sfeer is goed en ontspannen!