Werving en selectie

We bieden vaste en tijdelijke jobs aan. De selectie- en rekruteringsvoorwaarden zijn verschillend:

Vaste contracten

 • hetzij doorlopend (IT'ers), hetzij via gerichte campagnes
 • selectie omvat verschillende fasen:
  • preselectie op grond van cv (studieresultaten, behaalde diploma('s))
  • soms schriftelijke toets
  • online redeneertesten
  • assessment (competentie- en persoonlijkheidstests)
  • selectiegesprek (motivatie en bespreking van de aangeboden functies)
  • indien positieve evaluatie: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of inschrijving in reserve voor latere oproeping

Tijdelijke contracten

 • departement Studiën
  • Internship-programma (3 tot 6 maanden) voor jonge onderzoekers
  • contracten voor 1 tot 2 jaar voor buitenlanders, voor bijstand/medewerking aan specifieke projecten
  • win-winsituatie: de kandidaat krijgt een extra werkervaring in de werkomgeving van een centrale bank, de NBB leert uit de voorgaande ervaring van de kandidaat
  • selectie op grond van cv en gesprek
 • startbanen (SBO)
  • voor jongeren van minder dan 26 jaar
  • contract voor maximaal een jaar (niet verlengbaar)
  • selectie op grond van gesprek en volgens aanbod van functies
  • (kunst)historische opleiding (voor ondersteuning in ons Museum) en technische of beroepsopleiding voor logistieke ondersteuning (onderhoud, keuken, …)
 • tijdelijken
  • voor tijdelijke vervanging of bijzondere projecten
  • tijdsduur afhankelijk van de behoeften
  • geen tests, maar evaluatie volgens cv en gesprek