Account officer beheer microdata – bachelor economie of IT – (V/M/X)

Solliciteren tot: 
07 februari 2021

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) speelt een belangrijke rol bij het verzamelen, produceren, analyseren en verspreiden van economische en financiële informatie.

Het departement Beheer Microdata is verantwoordelijk voor het verzamelen, valideren en verspreiden van gegevens van financiële en niet-financiële ondernemingen. Deze micro-economische gegevens maken het mogelijk om macro-economische indicatoren en statistieken op te stellen, dragen bij aan missies van algemeen belang zoals de kredietcentrales en zijn ook nuttig voor een groot aantal economische actoren (particulieren, bedrijven, nationale en internationale instellingen).

Functie

Er zijn verschillende vacatures beschikbaar en deze bestaan uit een reeks taken zoals:

 • het toezicht op de kwaliteit van de ontvangen gegevens en op het naleven van de termijnen door middel van diverse controles, maar ook door de ontwikkeling of het gebruik van databaseprogramma’s
 • het verlenen van ondersteuning aan interne en externe gebruikers
 • het bijdragen aan het onderhouden van actuele en duidelijke documentatie voor zowel de interne processen als voor de aangevers
 • het actief deelnemen aan de continue verbetering van processen.

Sommige functies omvatten specifiekere taken zoals :

 • meewerken aan de selectie van de rapporterende bedrijven
 • de dossiers van de aangevers opvolgen (diverse contacten en eventuele bezoeken aan bedrijven)
 • de nodige ondersteuning bieden aan aangevers om ervoor te zorgen dat hun communicatie in overeenstemming is met de technische en functionele instructies
 • de micro-economische gegevens valideren en verbeteren.

Profiel

 • een bachelordiploma in boekhouding, economie, beheer of computerwetenschappen hebben
 • beschikken over een brede kennis van kantoortoepassingen (Excel, Word, Access, SharePoint, Outlook); kennis van SAS/R en Atlassian tools is een pluspunt
 • een goede kennis (niveau B) hebben van de 2 belangrijkste landstalen alsook van het Engels
 • goede communicatieve vaardigheden hebben en klantgericht zijn
 • graag in een team werken en autonoom kunnen presteren
 • weerbaar zijn en de deadlines kunnen halen
 • op een gestructureerde en zorgvuldige manier werken met aandacht voor de regels inzake vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma/de diploma’s én de bijlagen ervan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar), worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 53

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)