Account officer – boekhouding, facturatie en budget (V/M/X) - bachelor

Solliciteren tot: 
05 juni 2022

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) bezit een belangrijk patrimonium met een oppervlakte van ongeveer 200.000 m² bruto, verspreid over de hoofdzetel te Brussel en het toekomstig Cashcenter in Zellik.

Het departement Facilitair beheer zorgt ervoor dat dit patrimonium voortdurend aangepast wordt aan de specifieke veiligheidsvereisten, eigen aan een centrale bank, en de evoluerende behoeften inzake kantoorruimte. De komende jaren zal een deel van het vastgoed van de NBB grondig gerenoveerd worden zodat deze future-proof en energie-efficiënt is. Daarnaast staat dit departement ook in voor het verzekeren van de catering, het organiseren van de schoonmaak van de lokalen van de Bank, het beheer van de goederenstromen binnen de Bank, de mailroom en logistieke dienstverlening van algemene aard.

Het departement wordt voor de boekhouding, de facturatie en beheer van de budgetten ondersteund door een administratief team.

Voor dit team zijn wij momenteel op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde medewerk(st)er.

Functie

 • je staat in voor het administratieve en boekhoudkundige beheer van diverse projecten en kadercontracten waarvoor diensten en goederen worden aangekocht, vanaf de eerste bestelling tot de afsluiting van het dossier
 • je voert de bestellingen in binnen ERP en volgt de betaling van de facturen op
 • je stelt financiële en/of statistische rapporten op voor de opvolging van toegewezen projecten en kadercontracten
 • je beheert verzekeringscontracten en volgt schadegevallen op
 • je bent het aanspreekpunt voor de collega’s van het departement Facilitair beheer op het vlak van boekhouding, voorbereiding en opvolging van budgetten, behandelen van bestellingen en opvolgen van contracten en het beantwoorden van vragen betreffende de verrichtingen om de interne of externe stakeholders te informeren
 • je draagt bij tot de operationele boekhoudkundige afsluiting op niveau van het departement
 • je maakt de budgetten op voor de toegewezen dossiers
 • je houdt de handleidingen betreffende de te volgen procedures en processen up-to-date om een correcte en volledige communicatie naar de verschillende teamleden te garanderen en te verzekeren dat zij polyvalent kunnen zijn
 • je uniformiseert en centraliseert de documentatie van de sectie in SharePoint
 • je neemt deel aan IT-applicatietesten en je geeft constructieve input vanuit het oogpunt van de gebruik(st)er om bij te dragen aan de configuratie en verbetering van de softwareprogramma’s.

Profiel

 • je bent houder van een diploma professionele bachelor boekhouding of gelijkwaardig door ervaring
 • je hebt ervaring met een ERP-systeem
 • je werkt graag met cijfers
 • je werkt gestructureerd en nauwkeurig
 • je kan probleemoplossend denken
 • je toont autonomie en zin voor initiatief door dossiers correct te prioriteren en de opvolging ervan te verzekeren
 • je bent een teamspeler
 • je bent klantvriendelijk
 • je beschikt over een actieve kennis van het Frans en Engels
 • je kan goed overweg met de gebruikelijke Office-toepassingen, in het bijzonder SharePoint en Excel
 • je bent bereid voortdurend nieuwe kennis te verwerven en nieuwe ervaringen op te doen om onze dienstverlening te verhogen.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 29

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)