Actuaris

Solliciteren tot: 
01 april 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een actuaris (V/M) voor het prudentieel toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen. Het prudentieel toezicht heeft tot doel erop toe te zien dat de verzekeringsondernemingen hun activiteiten uitoefenen en hun financiële en verzekeringsrisico’s beheren op een gezonde en voorzichtige manier, overeenkomstig de geldende reglementering en in het belang van de verzekeringsnemer.

Functie

 • het evalueren van de risico's bij verzekering leven en niet-leven (o.m. technische bases voor de tarifering, provisioneringsmethoden en niveau van technische provisies, winstdelingen, technische rentabiliteit, herverzekering, ...)
 • het analyseren van de rapporten van de actuariële functie van de verzekeringsondernemingen
 • het analyseren van de financiële situatie van de verzekeringsondernemingen (rentabiliteit, solvabiliteit, beleggingen, financiering, ...)
 • medewerking aan de ontwikkeling van regulering en toezichtbeleid van de verzekerings-sector.

Profiel

 • houder zijn van ofwel een diploma van actuaris met goede kennis van economie en financiën ofwel een master of PhD in de economie, toegepaste economie of handelsingenieur aangevuld met actuariaatcursussen en/of een goede kennis inzake kwantitatief beheer van risico’s
 • relevante ervaring hebben met verzekeringsregelgeving (incluis Solvency II regime), financiële producten, boekhoudtechnieken (incluis IFRS)
 • beschikken over een sterk analytisch vermogen
 • over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken; een goede kennis van het Engels en van de tweede landstaal zijn aangewezen
 • zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving
 • bereid zijn om in een internationale context te werken
 • beschikken over aanpassingsvermogen en interpersoonlijke vaardigheden
 • assertief zijn, beschikken over argumenteringsvermogen en overredingskracht
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 01/04/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • april 2018: online testen en interview
 • mei 2018: assessment
 • juni 2018: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.