Administratief bediende (ASO/TSO)

Solliciteren tot: 
08 april 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is een autonome naamloze vennootschap die sinds 1999, samen met alle andere centrale banken in de eurozone en de Europese Centrale Bank, deel uitmaakt van het Eurosysteem. De NBB is dus mee verantwoordelijk voor het monetair en macro-prudentieel beleid.

De NBB is zowel nationaal als internationaal werkzaam en heeft operationele verantwoordelijkheden in de financiële markten. Voor verschillende van haar diensten zoekt zij administratieve medewerkers (V/M).

Zoek je een eerste job of heb je al wat ervaring in de financiële sector? Wil je graag je talenten inzetten voor een maatschappelijk interessante organisatie? Wij ontmoeten jou graag!

Functie

De administratief medewerker zal binnen een secretariaatsploeg van nabij betrokken worden bij de opmaak van de agenda's van de vergaderingen, de behandeling van de bijhorende documenten en de publicaties op verschillende intranet- en teamsites van de NBB. Hij zal hiertoe de nodige administratieve en logistieke ondersteuning bieden.

De vacante functie omvat voornamelijk de volgende taken:

 • inzamelen en bijeenbrengen van vergaderdocumenten die door andere diensten worden opgemaakt
 • inplannen van documenten in de agenda's van de vergaderingen
 • inbrengen van documenten in het "document management system" en beheren van de teamsite en andere sites die het team gebruikt
 • actief bijdragen aan creatieve oplossingen om "paperless" te werken door het gebruik van moderne technologieën
 • instaan voor de praktische organisatie van vergaderingen en het telefonisch onthaal
 • uitvoeren van divers secretariaatswerk.

Profiel

De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel:

 • over een diploma hoger secundair onderwijs (ASO/TSO) beschikken
 • zeer zorgvuldig en nauwkeurig kunnen werken, zelfs onder tijdsdruk
 • flexibel en stressbestendig zijn en blijk geven van beschikbaarheid in piekperiodes
 • zin voor initiatief hebben en over organisatietalent beschikken
 • discreet zijn
 • een goede kennis hebben van Outlook, Word, Excel en PowerPoint; kennis hebben van SharePoint is een troef
 • een goede kennis van de twee landstalen en van het Engels hebben
 • zowel zelfstandig als in team kunnen werken.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 08/04/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • april 2018: onlinetesten en interview
 • mei 2018: assessment
 • vanaf juli 2018: indiensttreding.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv en een kopie van het diploma worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.