Administratief medewerker (ASO/TSO)

Solliciteren tot: 
01 oktober 2017

Omgeving

In de Nationale Bank van België (NBB) staat de dienst Secretariaat in voor de voorbereiding, de coördinatie en de follow-up van de vergaderingen van de bestuursorganen. Ook de opmaak, de verspreiding en de bewaring van de notulen van deze vergaderingen behoren tot de bevoegdheden van deze dienst.

Functie

De administratief medewerker (V/M) zal binnen de secretariaatsploeg van nabij betrokken worden bij de opmaak van de agenda’s van de vergaderingen van het Directiecomité en de Regentenraad, de behandeling van de bijhorende documenten en de publicaties op verschillende intranet- en teamsites van de NBB. Hij zal hiertoe de nodige administratieve en logistieke ondersteuning bieden.

De vacante functie omvat voornamelijk de volgende taken:

 • inzamelen en bijeenbrengen van vergaderdocumenten die door andere diensten worden opgemaakt
 • inplannen van documenten in de agenda’s van de vergaderingen
 • inbrengen van documenten in het document management system en beheren van de teamsite en andere sites die de dienst gebruikt
 • actief bijdragen aan creatieve oplossingen om “paperless” te werken door het gebruik van moderne technologieën
 • instaan voor de praktische organisatie van vergaderingen en het telefonisch onthaal
 • uitvoeren van divers secretariaatswerk.

Profiel

De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel:

 • over een diploma hoger secundair onderwijs (ASO/TSO) beschikken
 • zeer zorgvuldig en nauwkeurig kunnen werken, zelfs onder tijdsdruk
 • flexibel en stressbestendig zijn en blijk geven van beschikbaarheid in piekperiodes
 • zin voor initiatief hebben en over organisatietalent beschikken
 • discreet zijn
 • een goede kennis hebben van Outlook, Word, Excel en PowerPoint; kennis hebben van SharePoint is een troef
 • een goede kennis van de twee landstalen en van het Engels hebben
 • zowel zelfstandig als in team kunnen werken.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 01/10/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober 2017: interview
 • oktober/november 2017: assessment
 • november/december: finaal selectiegesprek
 • vanaf januari 2018: indiensttreding.
Enkel de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv en een kopie van het diploma worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.