Administratief medewerker (V/M/X) - (ASO/TSO)

Solliciteren tot: 
20 oktober 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België is de centrale bank van België en is gevestigd in hartje Brussel. Ze voert binnen de economische sector taken van algemeen belang uit. Bij de Nationale Bank van België leggen we onder andere de fundamenten voor de toekomst, waken we mee over de financiële stabiliteit van de Belgische economie en zorgen we mee voor de implementatie van het Europees monetair beleid.

Als administratief medewerker vervul je mede dankzij jouw ondersteuning en deskundigheid hierin een belangrijke rol. Je komt terecht in een onderneming waar collegialiteit en teamwerk centraal staan, waar we het welzijn van onze mensen belangrijk vinden en waar ieders werk onderdeel is in het groter geheel.

Zoek je een eerste job of heb je al wat ervaring in een administratieve functie? Wil je graag je talenten inzetten voor een
maatschappelijk relevante organisatie? Wij ontmoeten jou graag!

Er zal een wervingsreserve worden aangelegd die in de komende weken en maanden zal gebruikt worden voor rekrutering voor verschillende van onze diensten.

Functie

Afhankelijk van de dienst waarvoor je zal aangeworven worden kan je taak onder andere bestaan uit:

 • het uitvoeren van algemeen secretariaatswerk (organiseren van vergaderingen, verwerken en opstellen van briefwisseling, beheer van mailboxen, telefonisch onthaal, inbrengen van documenten in het document management systeem, verwerken van facturen…)
 • het uitvoeren van operationele taken zoals het inzamelen, inbrengen en controleren van gegevens in een datamanagementsysteem
 • het beheren van dossiers.

Profiel

De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel:

 • over een diploma hoger secundair onderwijs (ASO/TSO) beschikken en bij voorkeur een eerste ervaring hebben in een administratieve functie
 • zeer zorgvuldig en nauwkeurig kunnen werken, zelfs onder tijdsdruk
 • over goede communicatievaardigheden beschikken, zowel schriftelijk als mondeling
 • zin voor initiatief hebben en over organisatietalent beschikken
 • een goede kennis hebben van Outlook, Word, Excel en PowerPoint
 • een goede kennis van de twee landstalen en/of van het Engels hebben is voor bepaalde functies zeker een pluspunt
 • zowel zelfstandig als in team kunnen werken.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 20/10/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • Oktober 2019: onlinetesten en interview
 • November 2019: assessment
 • November 2019: finaal selectiegesprek.

Enkel de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv en een kopie van het diploma worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.