Administratief medewerker voor interne bewakingsdienst (V/M/X)

Solliciteren tot: 
15 december 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België speelt een centrale rol in de financiële wereld. Om die opdrachten op een veilige manier (zowel “security” als “safety”) te kunnen uitvoeren, beschikt zij over een interne bewakingsdienst die is opgericht en vergund volgens de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

De interne bewakingsdienst bestaat uit ongeveer 100 bewakingsagenten (dispatchers, waardenvervoerders, bodyguards, toezichters, portiers en nachtwakers) en leidinggevenden, en een tiental administratieve en logistieke medewerkers. Ze is vergund voor de volgende activiteiten :

 • statische bewaking van roerende en onroerende goederen
 • bescherming van personen (“bodyguarding”)
 • toezicht en/of bescherming bij het vervoer van goederen
 • vervoer van geld
 • evenementenbewaking
 • toezicht op en controle van personen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega ter versterking van het team “Administratieve ondersteuning” van de interne bewakingsdienst.

Functie

De administratief medewerker (V/M) staat in voor een gevarieerd takenpakket.

Hoofdtaken:

 • de weekplanning van de bewakingsagenten (die 24u/24 en 7d/7 aanwezig zijn) opstellen
 • afwezigheden administratief verwerken en zo nodig in vervanging voorzien
 • opleidingen organiseren en in de langetermijnplanning opnemen

Neventaken:

 • telefonische oproepen en inkomende documenten behandelen
 • brieven, rapporten, verslagen en Powerpoint-presentaties opmaken
 • agenda’s beheren en vergaderingen organiseren
 • werkprocedures uitwerken en waar mogelijk optimaliseren.

De taken worden tijdens de normale kantooruren uitgevoerd. Avond- of weekendwerk is met andere woorden niet voorzien.

Profiel

De ideale kandidaat

 • beschikt over een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of is ingeschreven voor deze opleiding, en beschikt over minstens een diploma hoger secundair onderwijs (ASO/TSO)
 • heeft een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van één van de beide landstalen, en heeft een goede mondelinge en schriftelijke kennis van de andere landstaal en van het Engels
 • bezit een goede kennis van de gebruikelijke Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel en PowerPoint); kennis hebben van Confluence en SharePoint is een troef
 • beschikt over minstens drie jaar relevante ervaring in office management; ervaring hebben in de veiligheidssector en/of het opstellen van week- en langetermijnplanningen is een troef
 • is stipt, integer, discreet, nauwkeurig en stressbestendig
 • is assertief, kan goed communiceren en kan goed in teamverband werken.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 15/12/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • januari 2020: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • januari/februari 2020: interview (± 45 min.)
 • februari 2020: assessment center (volledige dag)
 • vanaf maart 2020: indiensttreding.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van (het inschrijvingsbewijs voor) het bekwaamheidsattest, het diploma/de diploma’s en de bijlagen daarbij (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.

 

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.