Analist gespecialiseerd in de bestrijding van het witwassen van geld

Solliciteren tot: 
04 maart 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een analist (V/M) gespecialiseerd in de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT).

De analist werkt binnen de dienst Prudentieel beleid en financiële stabiliteit voor de groep AML/CFT. Deze groep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het prudentieel en toezichtsbeleid inzake AML/CFT, evenals voor de uitoefening van toezicht op afstand op dit vlak op de gecontroleerde financiële instellingen (kredietinstellingen, beursvennootschappen, levensverzekeringsondernemingen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld en marktinfrastructuren).

Functie

De analist:

 • krijgt verantwoordelijkheden toegewezen m.b.t. AML/CFT-toezicht op afstand van verschillende financiële instellingen, dit in coördinatie met de teams die verantwoordelijk zijn voor het algemeen prudentieel toezicht hierop
 • neemt deel aan het opstellen van regelgeving en richtlijnen en het uitwerken van toezichtsbeleidslijnen en specifieke toezichtsinstrumenten inzake AML/CFT
 • neemt deel aan de beoordeling van de risico's inzake AML/CFT waaraan de financiële instellingen blootstaan en ziet toe op de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen door deze instellingen.

Profiel

 • houder zijn van een master in de rechten en/of de (toegepaste) economie en/of handelsingenieur of over gelijkwaardige ervaring beschikken
 • over relevante ervaring beschikken op het gebied van de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en bereid zijn zich in deze domeinen grondig in te werken
 • functioneel tweetalig (NL/FR) zijn en een goede kennis van het Engels hebben
 • zelfstandig zijn, maar ook over een uitgesproken teamgeest beschikken
 • getuigen van aanpassingsvermogen en stressbestendig zijn
 • over een sterk analytisch vermogen en een synthetische geest beschikken
 • uitstekende communicatievaardigheden bezitten, zowel mondeling als schriftelijk
 • zin voor initiatief en organisatie hebben
 • assertief zijn, goed kunnen argumenteren en overredingskracht bezitten
 • veel belang hechten aan beroepsnormen en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 04/03/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • maart: onlinetesten en interview
 • april: assessment
 • mei: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarbij (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.