Analist (junior) in strategie en organisatie

Solliciteren tot: 
08 april 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een analist (junior) (V/M) voor haar dienst Strategie en organisatie.

In een continu wijzigende omgeving en een steeds toenemende internationalisering benut de NBB alle opportuniteiten om verbeteringen door te voeren aan de activiteiten die zij uitoefent binnen haar uitgebreid takenpakket. Dit vertaalt zich in het opstellen en opvolgen van strategische plannen en het streven naar optimalisering van de interne bedrijfsprocessen.

Binnen die context staat de dienst Strategie en organisatie in nauw contact met het Directiecomité en met alle verantwoordelijken van de NBB-departementen. De dienst Strategie en organisatie biedt hen de mogelijkheid methodes, tools en middelen te benutten om hun strategie uit te werken en het beheer en de operationele slagvaardigheid van hun werking te optimaliseren.

De dienst is eveneens belast met de opstelling van de budgetten en de interne financiële rapportering.

Functie

De analist in strategie en organisatie:

 • neemt deel aan de uitwerking van de strategie van de NBB, het opstellen en opvolgen van de strategische plannen die daaruit voortvloeien en de effecten- en prestatiemetingen hiervan
 • analyseert en optimaliseert de interne bedrijfsprocessen
 • werkt mee aan de financiële rapportering en verwerkt de financiële analyses bij de optimalisering van de bedrijfsprocessen en het uitwerken van de strategische koers.

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma in de toegepaste economische wetenschappen of gelijkwaardig
 • over een beroepservaring beschikken in verband met de implementatie en/of opvolging van strategische plannen
 • interesse betonen voor de financiële opvolging van de activiteiten van een onderneming met een uitgebreid maatschappelijk takenpakket
 • over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen beschikken en zin voor synthese hebben
 • de resultaten van zijn opdrachten op een heldere manier kunnen voorstellen, zowel schriftelijk als mondeling
 • goed kunnen argumenteren en overtuigingskracht hebben
 • stressbestendig en gestructureerd blijven in de contacten met het management
 • over een goede kennis van het Frans, het Nederlands en het Engels beschikken
 • zowel zelfstandig als in een klein team kunnen werken
 • blijk geven van zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen hebben en belang hechten aan collegiale relaties.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 08/04/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • april 2018: onlinetesten en interview
 • mei 2018: assessment
 • juni 2018: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.