Analist kwalitatieve aspecten van interne modellen

Solliciteren tot: 
04 maart 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een analist (V/M) voor de interne modellen van de kredietinstellingen, de marktinfrastructuren en de verzekeringsmaatschappijen.

De analist werkt in het team Internal Model Supervision, dat verantwoordelijk is voor de analyse en goedkeuring van de interne modellen van de banken en verzekeringsondernemingen.

Deze modellen worden gebruikt voor de evaluatie van de risico's en voor de berekening van het reglementair of economisch eigen vermogen (marktrisico, kredietrisico, operationeel risico, levens- en niet-levensrisico's, het risico van natuurrampen...) en voor de waardering van de balans (derivaten en gestructureerde producten, de best estimate voorzieningen...).

Functie

De analist heeft als voornaamste taak de reglementaire analyse en goedkeuring van de interne modellen voor Bazel II/III en Solvability II.

Hij neemt deel aan inspecties in de bedrijven onder zijn toezicht, met als doel een evaluatie van de kwalitatieve aspecten van hun interne modellen zoals de model governance, use tests, interventies van de interne audit en het correct gebruik van modellen.

Hij controleert een groot aantal financiële instellingen en ontwikkelt zo een breed inzicht in de praktijken van de sector. Dit stelt hem in staat de ondernemingen te vergelijken (benchmarking), bij te dragen aan het bevorderen van best practices en aan het uitwerken van beleidsnota's.

Voor de banken worden de controles ter plaatse uitgevoerd in het kader van Single Supervisory Mechanism en eventueel in samenwerking met internationale teams en/of in het buitenland.

De analist neemt actief deel aan de nationale en internationale werkgroepen voor de ontwikkeling van het controlebeleid en het verbeteren van de best practices.

Profiel

 • houder zijn van  een masterdiploma handelsingenieur of economische wetenschappen (of gelijkwaardig), eventueel aangevuld met een opleiding in audit of risicobeheer
 • over relevante ervaring beschikken in het auditeren van verzekeringsmaatschappijen of banken of in het risicobeheer is een troef
 • een goede kennis van het Engels en van de tweede landstaal hebben
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • beschikken over analytische, synthetische en redactionele vaardigheden
 • initiatief kunnen nemen
 • veel belang hechten aan ethiek en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 04/03/2018: afsluiting van de sollicitaties
 • maart 2018: online testen en interview
 • maart/april 2018: assessment
 • mei 2018: finaal selectiegesprek
ALLEEN de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarbij (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.