Analist in strategie en organisatie

Solliciteren tot: 
24 september 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een analist (V/M) voor haar dienst Strategie en organisatie. De NBB houdt een voortdurende reflectie met betrekking tot de evolutie en de opportuniteiten om verbeteringen door te voeren aan de activiteiten die zij uitoefent, in het kader van haar nationale en internationale opdrachten. Het opstellen en opvolgen van strategische plannen vormt een belangrijk aspect van deze reflectie, net zoals het streven naar optimalisering van de interne bedrijfsprocessen.

In dat kader biedt de dienst Strategie en organisatie het directiecomité en de departementen van de NBB de mogelijkheid aan om methodes, instrumenten en middelen aan te wenden om een strategie uit te werken en het beheer en de operationele slagvaardigheid van hun werking te optimaliseren. De dienst is eveneens belast met de opstelling van de budgetten en de interne financiële rapportering.

Functie

De analist in strategie en organisatie:

 • voert analytische studies uit en optimaliseert de interne bedrijfsprocessen
 • neemt deel aan de uitwerking van de strategie van de NBB, het opstellen en opvolgen van de strategische plannen die daaruit voortvloeien en de effecten- en prestatiemetingen hiervan
 • werkt mee aan de financiële rapportering en houdt bij de uitwerking van de strategische beleidslijnen en optimalisering van de bedrijfsprocessen, steeds rekening met de financiële analyses.

Profiel

De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel:

 • houder zijn van een masterdiploma in de toegepaste economische wetenschappen of gelijkwaardig
 • over een degelijke beroepservaring beschikken in deze functie (bijvoorbeeld, inzake consultancy, de implementatie van strategische plannen, de uitwerking van strategische dashboards...)
 • interesse hebben voor de financiële opvolging van de activiteiten van een onderneming met algemeen belang
 • over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen beschikken en zin voor synthese hebben
 • de resultaten van zijn opdrachten op een heldere manier kunnen voorstellen, zowel schriftelijk als mondeling
 • goed kunnen argumenteren en overtuigingskracht hebben
 • stressbestendig en gestructureerd blijven in de contacten met het topmanagement
 • over een grondige kennis van het Frans en het Nederlands beschikken en een goede beheersing van het Engels hebben
 • zowel zelfstandig als in een klein team kunnen werken
 • blijk geven van zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen hebben en belang hechten aan collegiale relaties.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 24/09/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober 2017: interview
 • november 2017: assessment
 • december 2017: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.