Analist(e) fintech (V/M/X)

Solliciteren tot: 
26 april 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een analist(e) fintech (V/M/X) voor haar dienst Toezicht op financiële marktinfrastructuren, betalingsdiensten en cyberrisico’s (TP) die als opdracht toeziet op het goed en veilig functioneren van de Belgische marktinfrastructuren, de betalingsdiensten, en de bescherming ervan tegen cyberrisico’s.

Enkele van die infrastructuren zijn zeer actief op internationaal vlak en systeemrelevant in verscheidene landen. Door toezicht uit te oefenen op die marktinfrastructuren en betalingsdiensten zorgt de NBB voor de goede werking, doelmatigheid en veiligheid van die systemen en diensten. Het is van essentieel belang om systeemrisico's te voorkomen en te beheersen. De dienst gaat na welke risico's in die infrastructuren ontstaan of gepaard gaan met nieuwe betaaldiensten en legt een passend beheer van die risico's op. Terzelfder tijd werkt de dienst internationaal samen met de buitenlandse centrale banken en verschillende internationale instellingen, zoals de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Bankautoriteit (EBA).

Functie

 • analyseren en beoordelen van nieuwe kandidaat-betalingsdienstaanbieders op basis van het juridisch raamwerk van de betalingsdienstenrichtlijn en hiervoor de vergunningsdossiers opstellen voor het directiecomité
 • organiseren en uitvoeren van de continue prudentiële controle op de betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld door het risiconiveau en de operationele en financiële soliditeit te beoordelen om zo opinies en aanbevelingen te formuleren betreffende de naleving van de regelgeving door die instellingen
 • verslagen voor het management en officiële brieven voor de instellingen opstellen
 • het “Single Point Of Contact” mee beheren voor de begeleiding van nieuwe (fintech) spelers op de Belgische markt
 • de Bank vertegenwoordigen in internationale werkgroepen
 • bijdragen in standard setting activiteiten i.v.m. betalingsdiensten, in een internationale en/of Belgische context.

Profiel

 • houder zijn van een master in de (toegepaste) economie, master in de rechten, master handelswetenschappen of handelsingenieur
 • een goede kennis hebben van, of bereid zijn om  zich in te werken  in  de juridische en economische materie van de betalingsactiviteiten
 • een zeer grondige kennis hebben van het Engels (mondeling en schriftelijk)
 • functioneel tweetalig zijn (NL/FR)
 • zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • getuigen van aanpassingsvermogen en beschikken over een sterk gevoel voor interpersoonlijke vaardigheden
 • over sterke analytische vaardigheden en zin voor synthese beschikken
 • uitstekende communicatievaardigheden bezitten, zowel mondeling als schriftelijk
 • organisatietalent hebben
 • in staat zijn initiatief te nemen
 • zelfvertrouwen hebben, goed kunnen argumenteren en overtuigingskracht bezitten
 • stressbestendig zijn
 • veel belang hechten aan ethische waarden en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 44 36

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)