Assistent analist (bachelor) (contract van 1 jaar verlengbaar)

Solliciteren tot: 
03 maart 2019

Omgeving

Het departement Algemene statistiek van de Nationale Bank van België (NBB) is verantwoordelijk voor de verzameling van alle financiële gegevens bij bedrijven en banken en het ter beschikking stellen van de statistieken van de NBB zowel aan een breed publiek als aan internationale organisaties. Zij beschikt hiervoor over generiek collectesysteem dat gegevens verzamelt, controleert en verwerkt en daarna in een database opslaat (https://www.nbb.be/nl/statistieken/aangiften-onegate). Van daaruit kunnen de verzamelde gegevens verder geanalyseerd en verspreid worden.

De interface van het collectesysteem OneGate wordt nu volledig gemoderniseerd. Een eerste deel voor de externe klanten is afgewerkt, maar voor het interne gedeelte is de ontwikkeling pas gestart op basis van een gevalideerd prototype. Dit project zal één tot twee jaar duren.

In het kader van dit project zoekt het departement Algemene statistiek een tijdelijke assistent analist (V/M)

Functie

In nauwe samenwerking met de business manager van de toepassing OneGate en de supportploeg, zal de assistent analist:

 • het project mee begeleiden
 • met de IT-ontwikkelaars communiceren om de ontwikkelingen op te volgen
 • de gebruikers raadplegen om de initiële specificaties te verfijnen of aan te passen in functie van de evolutie van het project
 • de wijzigingen documenteren en de testers ondersteunen

Daarnaast wordt de assistent analist belast met de risicoanalyse van de toepassing. Hierbij zal hij in contact staan met het team Operational Risk Management en met de gebruikers. Hij zal kunnen gebruik maken van de bestaande methodologie van de NBB.

Aan de assistent analist zal ook gevraagd worden om de specificaties uit te werken om een automatische archivering mogelijk te maken in OneGate in de loop van 2019.

Profiel

 • minstens over een bachelor diploma beschikken, bij voorkeur met een achtergrond IT of business analyse, of gelijkwaardig door ervaring  
 • interesse in het domein van de statistiek hebben en bereid zijn zich hierin te verdiepen
 • een goede kennis van één van de twee landstalen en van het Engels hebben
 • over analytische vermogen beschikken
 • zelfstandig kunnen werken
 • zin voor organisatie en methode hebben
 • zeer goede communicatieve vaardigheden hebben 
 • voortreffelijk kunnen modeleren en presenteren
   

 

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 3/3/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • maart 2019: interview
 • april 2019: indiensttreding

Voor meer informatie kunnen de kandidaten contact opnemen met Ann Vanderbusse (ann.vanderbusse@nbb.be) en/of Aurélie Chabriel (aurelie.chabriel@nbb.be).

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarbij (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.