Assistent-expert financiële markten (bachelor)

Solliciteren tot: 
30 september 2018

Omgeving

De dienst Front Office, die deel uitmaakt van het departement Financiële markten van de Nationale Bank van België (NBB) draagt twee kernverantwoordelijkheden van een centrale bank: de uitvoering van het monetair beleid van het Eurosysteem, met inbegrip van het programma voor de aankoop van activa, en het portfolio management van de NBB.

Functie

 • de ontwikkelingen op de financiële markten volgen en daarover verslag uitbrengen
 • contacten onderhouden met marktpartijen en het correcte gebruik binnen de instelling van informatie over de financiële markten vergemakkelijken
 • bijdragen tot de uitvoering binnen het Eurosysteem van conventioneel monetair beleid, waaronder bijvoorbeeld openmarkttransacties, minimumreserveverplichtingen en liquiditeitsbeheer
 • transacties verrichten in specifieke segmenten van de financiële markten, zoals de valutamarkten
 • ondersteuning bieden bij activiteiten en werkgroepen van het Eurosysteem.

Profiel

 • houder zijn van een bachelordiploma, idealiter in een financiële richting
 • een passie hebben voor institutionele financiële markten en belangstelling hebben voor de operationele aspecten ervan
 • veel belang hechten aan ethiek, integriteit en correct professioneel gedrag
 • een goede kennis van het Engels en van courante buroticatoepassingen hebben
 • goede communicatievaardigheden hebben (zowel schriftelijk als mondeling)
 • zelfstandig kunnen werken, en tegelijk alle aspecten van teamwerk respecteren in de dealing room
 • stressbestendig zijn; het hoofd kunnen bieden aan verscheidene inputfactoren en deadlines.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 30 september 2018: afsluiten van de kandidaturen
 • oktober 2018: onlinetests (abstract, numeriek en verbaal redeneervermogen) (± 80 min.)
 • oktober-november 2018: interview (± 45 min.)
 • november 2018: assessment (volledige dag)
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma/de diploma’s én de bijlagen ervan, worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.