Assistent(e) institutioneel analist (V/M/X) - bachelor

Solliciteren tot: 
01 november 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een assistent(e) institutioneel analist (V/M/X) voor haar dienst Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen.

Deze dienst staat in voor het toezicht op méér dan honderd kredietinstellingen en beursvennootschappen met uiteenlopende omvang, activiteiten en risicoprofielen. Het prudentieel toezicht heeft als doel erop toe te zien dat de individuele instellingen hun activiteiten uitoefenen en hun financiële risico’s beheren op een gezonde en voorzichtige manier, overeenkomstig de geldende reglementering.

Functie

De functie situeert zich in de groep van assistent institutioneel analisten die, ter ondersteuning van de toezichtteams, instaat voor de basis-eerstelijnscontroles ten aanzien van financiële instellingen en beursvenootschappen.

De functie omvat o.a. de volgende taken:

- uitvoeren van de basis-eerstelijnscontroles op kredietinstellingen en beursvennootschappen (opvolging van de diverse periodieke rapporteringen)
- ondersteuning bieden bij het toezicht op de instellingen en meer bepaald voor wat betreft de institutionele aspecten van de dossiers
- gegevens verzamelen in het kader van transversale juridische analyses en antwoorden op vragenlijsten van buitenlandse autoriteiten
- kwalitatieve informatie updaten in databases en bestanden die door de dienst worden gebruikt.

Profiel

- houder zijn van een bachelor diploma in rechtspraktijk of gelijkwaardig
- systematisch en nauwgezet zijn bij de uitvoering van de taken en de naleving van de procedures
- zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken
- interesse hebben in juridische aspecten
- bereid zijn om de vereiste kennis van bancaire regelgeving te verwerven
- een goede kennis hebben van de gebruikelijke MS Office-toepassingen. Kennis van SharePoint is een pluspunt
- bereid zijn om in een internationale context te werken en eventuele buitenlandse verplaatsingen te maken (bv naar de Europese Centrale Bank)
- over een goede kennis van beide landstalen en van het Engels beschikken.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 26 49

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)