Auditor

Solliciteren tot: 
12 augustus 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een auditor (V/M) voor haar dienst Interne audit.

Deze beoordeelt de goede werking, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne controle-, risicobeheer- en bestuursprocessen en verstrekt adviezen aan de sociale organen en operationele entiteiten van de NBB voor het bereiken van hun doelstellingen.

Functie

 • je voert audits uit in verschillende activiteitsdomeinen van de NBB en specialiseert je in het auditeren van het prudentieel toezicht, in nauwe samenwerking met interne en/of externe collega-auditoren
 • je verstrekt analyses, evaluaties en aanbevelingen aan het geauditeerde management om hen bewust te maken van mogelijke risico's verbonden aan de activiteiten van de NBB en hen bij te staan in de uitoefening van hun verantwoordelijkheden
 • je adviseert je hiërarchie en collega's bij de periodieke risicobeoordeling van de activiteiten van de NBB en het opstellen van het meerjaren-auditplan
 • je vertegenwoordigt de dienst in interne en externe vergaderingen en dit laatste zowel nationaal als internationaal binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

De functie van auditor biedt een brede kijk op de organisatie en werking van de NBB, brengt je dagelijks in contact met professionals en daagt je intellectueel uit. Een continue vorming bij professionele opleidingsinstituten is gegarandeerd.

Profiel

 • houder zijn van een master in de toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur, of evenwaardige opleiding
 • kennis hebben op het gebied van auditmethodologie en risicobeheer in de financiële sector, en bereid zijn om deze kennis verder uit te diepen
 • werkervaring hebben als auditor, bij voorkeur in de financiële sector, is een pluspunt (alsook het bezit van een auditcertificaat)
 • een assertieve en kritische geest hebben (methodisch, precies, controlebewust)
 • een goede kennis hebben van de twee landstalen en van het Engels is een voordeel
 • beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en zin voor synthese hebben
 • zowel autonoom als in team kunnen werken
 • integer en discreet zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 12/08/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • augustus 2018: 3 online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal redeneervermogen) (+/- 80 minuten)
 • augustus/september 2018: interview (+/- 45-60 minuten)
 • oktober 2018: assessment center (volledige dag).
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.