Bachelor Internet of Things (IoT) - (V/M/X)

Solliciteren tot: 
02 oktober 2022

Omgeving

De Nationale Bank van België beschikt over een omvangrijk patrimonium met een  bruto totale oppervlakte van ongeveer 200.000 m², verdeeld over de sociale zetel te Brussel en zijn toekomstig Cash Center te Zellik. De specifieke veiligheidsvereisten eigen aan een centrale bank, de fluctuerende noden aan kantoorruimte en de vereisten voor comfort en de beheersing van de milieu effecten maken dat dit patrimonium voortdurend moet aangepast worden en gemoderniseerd. 

Hiervoor zoeken we een enthousiaste bachelor IoT (Internet of Things) om de afdeling Projecten, Exploitatie en Onderhoud van de dienst Uitrusting en Technieken, dat een onderdeel is van het departement Facility Management, te versterken.  Je zorgt voor de verbinding tussen de projectteams en deze van exploitatie en IT, welke gespecialiseerd zijn in de verschillende technische domeinen van de gebouwen. 

Je neemt deel aan de ontwikkeling van de lange termijnvisie van de gebouwen van de Bank en haar implementatie wat betreft de Smart Buildings oplossingen en IoT. Hiertoe werk je mee aan de ambitie van de Bank om tegen 2030 een geheel van oplossingen te bereiken die toelaat om de energie-impact van de Bank te beperken, een stimulerende werkomgeving voor het geheel van het personeel te bereiken en een optimaal gebruik van onze kantoorruimtes en dit via een intelligente uitbating van onze lokalen dankzij de informatica en aanverwante.

Functie

 • je neemt deel aan de implementatie en de ontwikkeling van informatica-instrumenten verbonden met het facility management (Smart Buildings instrumenten). Je evalueert hun opportuniteiten en verduidelijkt de impact op het terrein van deze implementatie, meer bepaald in termen van IoT, uitrustingsvereisten (sensoren, …), communicatieprotocollen, informaticaveiligheid, … 
 • je neemt deel aan de definiëring, de samenhang en de standaardisatie van verschillende geïmplementeerde oplossingen en hun impact (architectuur, communicatie protocollen, type van materiaal, …) 
 • je verzekert de operationele opvolging van de projecten verbonden aan Smart Buildings vanaf de bepaling van de behoefte tot de uitbating van de geïmplementeerde oplossingen 
 • je bent verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het geheel van de geproduceerde IoT-gegevens
 • je verzekert de exploitatie van de oplossingen verbonden aan Smart Buildings. Daarvoor neem je deel aan het opstellen van de onderhoudscontracten (technieken, Smart Buildings, IoT, …) en je verzekert het beheer of de ondersteuning ervan (contact firma’s, goede uitvoering, facturatie, planning, …) 
 • je bent de referentiepersoon wat betreft de oplossing van complexe technische problemen verbonden met de aspecten van de functie (Smart buildings, IoT, …) 
 • je verzekert de kennisoverdracht van de IoT-installaties van de Bank bij de wijziging van onderaannemer 
 • je neemt deel aan de verschillende bouwprojecten als technische contactpersoon voor IoT 
 • je documenteert en onderhoudt het geheel aan informatie die het beheer van de IoT-installaties toelaat 
 • je ondersteunt, adviseert en verzorgt de opleiding van het geheel van technische beheerders betreffende de IoT-aspecten die tot hun verantwoordelijkheidsdomein behoren 
 • je neemt deel aan de mobiele dispatching (overdag) door de opvolging van het geheel van technische incidenten die kunnen voorkomen in de gebouwen van de Bank. Hierbij zal je verantwoordelijk zijn voor de eerstelijnsinterventies in geval van nood en zal je deel uitmaken van een ploegendienst 
 • je helpt mee aan de continue verbetering van uw activiteitendomein. 

Profiel

 • je bent houder van een bachelor diploma in informatica (netwerken) en beschikt over een bouwtechnische ervaring of je bent houder van een diploma van technisch bachelor in het domein van bouw (HVAC, elektriciteit, automatisering, elektronica, onderhoud, …) en beschikt over ervaring in informatica (netwerken)
 • je beschikt over de praktische en theoretische kennis in de domeinen van de automatisering, of van IoT, en je volgt de evoluties hierin op 
 • je hebt Informaticakennis en meer bepaald qua netwerken, technische communicatie protocollen (MODBUS, MODBUS/IP, BACnet /IP, LON, KNX, Serieel (RS232), …) en de communicatie tussen PLC en controllers  (regulators en HVAC apparatuur) , informatica veiligheid (dot1x, …) 
 • kennis van de informatica-instrumenten van het facility management is een troef (gecentraliseerd technisch beheer/BMS, Smart Buildings, Digital Twins, Room Booking, GMAO, BIM, Digital Signage, …) 
 • je hebt een relevante ervaring van minimum 3 jaar op het gebied van IT
 • je kan zowel autonoom als in teamverband werken 
 • je hebt ervaring met het beheren van projecten
 • je beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel met interne klanten als met externe firma's, consulenten en studiebureaus
 • je bent functioneel tweetalig (Nederlands en Frans). 

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Eni

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)