Bewakingsagent (contract van 12 maanden)

Solliciteren tot: 
23 september 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is op zoek naar bewakingsagenten (V/M) met een contract van bepaalde duur voor de tijdelijke versterking van de interne bewakingsdienst in haar hoofdzetel te Brussel.

Functie

 • de toegangscontroleregels toepassen die gelden in de NBB
 • bewakingsopdrachten in de NBB uitvoeren
 • verhinderen dat het goede verloop van activiteiten en evenementen in de NBB verstoord kan worden of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan worden gebracht
 • onregelmatigheden of incidenten observeren en rapporteren
 • bijdragen aan het goede en veilige verloop van evacuaties van de NBB
 • mondelinge vragen van interne en externe klanten van de NBB beantwoorden
 • diverse eenvoudige administratieve taken uitvoeren.

Profiel

 • zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis hebben van één van de beide landstalen en een goede kennis hebben van de andere landstaal en van het Engels
 • bereid zijn in ploegen te werken en flexibel zijn op het vlak van werktijden
 • stipt, gemotiveerd, enthousiast, integer, discreet, tactvol en beleefd zijn
 • een verzorgd voorkomen hebben
 • respect hebben voor plichten en procedures
 • zowel autonoom als in team kunnen werken
 • maturiteit en gezag uitstralen en kunnen omgaan met dreigend of agressief gedrag
 • een radiotoestel kunnen bedienen en het radioprotocol kunnen toepassen
 • met een pc kunnen werken
 • houder zijn van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en, indien dit attest ouder is dan 4 jaar, van een bijscholingsattest bewakingsagent
 • een opleiding tot bedrijfseerstehulpverlener gevolgd hebben of in het bezit zijn van andere bekwaamheidsattesten voor het uitoefenen van een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een pluspunt
 • ervaring hebben in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een troef
 • de kandidaat mag niet in het bezit zijn van een identificatiekaart bewaking met code EXE 07
 • de kandidaat mag niet het voorwerp uitmaken van een lopend gerechtelijk onderzoek of van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 7 van de wet private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990 of van een procedure, bedoeld in artikel 17 van deze wet.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 23/09/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • september/oktober 2018: interview (± 45 min.)
 • vanaf november 2018: indiensttreding.
Enkel de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma’s en de gevraagde bekwaamheidsattesten worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.