Bewakingsagent (contract van 6 maanden, verlengbaar) (V/M/X)

Solliciteren tot: 
02 februari 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is op zoek naar bewakingsagenten (V/M/X)  voor de tijdelijke versterking van de interne bewakingsdienst in haar hoofdzetel te Brussel.

Functie

 • de toegangscontroleregels toepassen die gelden in de NBB
 • bewakingsopdrachten in de NBB uitvoeren
 • verhinderen dat het goede verloop van activiteiten en evenementen in de NBB verstoord kan worden of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan worden gebracht
 • onregelmatigheden of incidenten observeren en rapporteren
 • bijdragen aan het goede en veilige verloop van evacuaties van de NBB
 • mondelinge vragen van interne en externe klanten van de NBB beantwoorden
 • diverse eenvoudige administratieve taken uitvoeren.

Profiel

 • zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis hebben van één van de beide landstalen en een goede kennis hebben van de andere landstaal en van het Engels
 • bereid zijn in ploegen te werken en flexibel zijn op het vlak van werktijden
 • stipt, gemotiveerd, enthousiast, integer, discreet, tactvol en beleefd zijn
 • een verzorgd voorkomen hebben
 • de veiligheidsinstructies naleven
 • zowel autonoom als in team kunnen werken
 • maturiteit en gezag uitstralen en kunnen omgaan met dreigend of agressief gedrag
 • interne communicatiemiddelen (walkie, interfoon) kunnen bedienen
 • over een basiskennis computer en outlook beschikken
 • houder zijn van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en, indien dit attest ouder is dan 4 jaar, van een bijscholingsattest bewakingsagent
 • een opleiding tot bedrijfseerstehulpverlener gevolgd hebben
 • in het bezit zijn van andere bekwaamheidsattesten voor het uitoefenen van een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een pluspunt
 • ervaring hebben in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een troef
 • de kandidaat mag niet in het bezit zijn van een identificatiekaart bewaking met code EXE 07
 • de kandidaat mag niet het voorwerp uitmaken van een lopend gerechtelijk onderzoek of van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 2/2/2020: afsluiting van de kandidaturen
 • Februari 2020: interview (± 45 min.)
 • vanaf maart 2020: indiensttreding.
Enkel de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma’s en de gevraagde bekwaamheidsattesten worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.