Bewakingsagent (contract van 6 maanden - verlengbaar) (V/M/X)

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is op zoek naar bewakingsagenten (V/M/X) voor de tijdelijke versterking van de interne bewakingsdienst in haar hoofdzetel te Brussel.

Functie

 • de toegangscontroleregels toepassen die gelden in de NBB
 • bewakingsopdrachten in de NBB uitvoeren
 • verhinderen dat het goede verloop van activiteiten en evenementen in de NBB verstoord kan worden of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan worden gebracht
 • onregelmatigheden of incidenten observeren en rapporteren
 • bijdragen aan het goede en veilige verloop van evacuaties van de NBB
 • mondelinge vragen van interne en externe klanten van de NBB beantwoorden
 • diverse eenvoudige administratieve taken uitvoeren.

Profiel

 • zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis hebben van één van de beide landstalen en een goede kennis hebben van de andere landstaal en van het Engels
 • bereid zijn in ploegen te werken en flexibel zijn op het vlak van werktijden
 • stipt, gemotiveerd, enthousiast, integer, discreet, tactvol en beleefd zijn
 • een verzorgd voorkomen hebben
 • de veiligheidsinstructies naleven
 • zowel autonoom als in team kunnen werken
 • maturiteit en gezag uitstralen en kunnen omgaan met dreigend of agressief gedrag
 • interne communicatiemiddelen (walkie, interfoon) kunnen bedienen
 • over een basiskennis computer en outlook beschikken
 • houder zijn van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en, indien dit attest ouder is dan 4 jaar, van een bijscholingsattest bewakingsagent
 • een opleiding tot bedrijfseerstehulpverlener gevolgd hebben
 • in het bezit zijn van andere bekwaamheidsattesten voor het uitoefenen van een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een pluspunt
 • ervaring hebben in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een troef
 • de kandidaat mag niet in het bezit zijn van een identificatiekaart bewaking met code EXE 07
 • de kandidaat mag niet het voorwerp uitmaken van een lopend gerechtelijk onderzoek of van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Enkel de kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma’s en de gevraagde bekwaamheidsattesten, een uittreksel uit het strafregister - model 596.1.35 worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.