Bewakingsagent - Startbaanovereenkomst (contract van 6 maanden - verlengbaar) (V/M/X)

Solliciteren tot: 
13 juni 2021

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is op zoek naar bewakingsagenten (V/M/X) voor de tijdelijke versterking van de interne bewakingsdienst in haar hoofdzetel te Brussel.

Functie

 • de toegangscontroleregels toepassen die gelden in de NBB
 • bewakingsopdrachten in de NBB uitvoeren
 • verhinderen dat het goede verloop van activiteiten en evenementen in de NBB verstoord kan worden of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan worden gebracht
 • onregelmatigheden of incidenten observeren en rapporteren
 • bijdragen aan het goede en veilige verloop van evacuaties van de NBB
 • mondelinge vragen van interne en externe klanten van de NBB beantwoorden
 • diverse eenvoudige administratieve taken uitvoeren.

Profiel

 • je bent houder van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en, indien dit attest ouder is dan 4 jaar, van een bijscholingsattest bewakingsagent
 • je hebt een opleiding tot bedrijfseerstehulpverlener gevolgd
 • je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans en het Engels
 • je bent bereid in ploegen te werken en je bent flexibel op het vlak van werktijden
 • je beschikt over een basiskennis computer en outlook en bent in staat de interne communicatiemiddelen (walkie, interfoon) te bedienen
 • je bent stipt, gemotiveerd, enthousiast, integer, discreet, tactvol en beleefd
 • je hebt een verzorgd voorkomen
 • je kan de veiligheidsinstructies naleven
 • je kan zowel autonoom als in team werken
 • je straalt maturiteit en gezag uit en je kan omgaan met dreigend of agressief gedrag
 • in het bezit zijn van andere bekwaamheidsattesten voor het uitoefenen van een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een pluspunt
 • ervaring hebben in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een troef
 • je mag niet in het bezit zijn van een identificatiekaart bewaking met code EXE 07
 • je maakt niet het voorwerp uit van een lopend gerechtelijk onderzoek of van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.
 • je komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Arbeidsvoorwaarden

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 34 56

Contact

 

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.