Bewakingsagent(e) - (contract van 6 maanden – verlengbaar tot max. 24 maanden) (V/M/X)

Solliciteren tot: 
04 juni 2023

Omgeving

Nationale Bank van België speelt een centrale rol in de financiële wereld. Om die opdrachten op een veilige manier (zowel “security” als “safety”) te kunnen uitvoeren, beschikt zij over een interne bewakingsdienst die is opgericht en vergund volgens de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

De interne bewakingsdienst bestaat uit ongeveer 90 bewakingsagenten (dispatchers, waardenvervoerders, bodyguards, toezichters, portiers en nachtwakers) en leidinggevenden, en een tiental administratieve en logistieke medewerkers.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega voor de versterking van het team bewakingsagenten, deze functie zal zowel in de gebouwen van de NBB in het centrum van Brussel, als in het nieuwe Cash center te Zellik uitgeoefend worden.

Functie

 • je past de toegangscontroleregels toe die gelden in de NBB
 • je voert bewakingsopdrachten uit in de NBB
 • je verhindert dat het goede verloop van activiteiten en evenementen in de NBB verstoord kan worden of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan worden gebracht
 • je observeert en rapporteert onregelmatigheden of incidenten
 • je draagt bij aan het goede en veilige verloop van evacuaties van de NBB
 • je beantwoordt mondelinge vragen van interne en externe klanten van de NBB
 • je voert diverse eenvoudige administratieve taken uit.

Profiel

 • je bent houder van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en, indien dit attest ouder is dan 4 jaar, van een bijscholingsattest bewakingsagent
 • je hebt een opleiding tot bedrijfseerstehulpverlener gevolgd
 • je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans (niveau B1)
 • je bent bereid in ploegen te werken en je bent flexibel op het vlak van werktijden
 • je beschikt over een basiskennis computervaardigheden en Outlook en bent in staat de interne communicatiemiddelen (walkie, interfoon) te bedienen
 • je bent stipt, gemotiveerd, enthousiast, integer, discreet, tactvol en beleefd
 • je hebt een verzorgd voorkomen
 • je kan de veiligheidsinstructies naleven
 • je kan zowel autonoom als in team werken
 • je straalt maturiteit en gezag uit en je kan omgaan met dreigend of agressief gedrag
 • in het bezit zijn van andere bekwaamheidsattesten voor het uitoefenen van een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een pluspunt
 • ervaring hebben in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een troef
 • je mag niet in het bezit zijn van een identificatiekaart bewaking met code EXE 07
 • je maakt niet het voorwerp uit van een lopend gerechtelijk onderzoek of van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.

Waarom kiezen voor de NBB?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering,...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven 
 • Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en ministeriële attesten, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest. 

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen? 

Contacteer Gaëlle

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.