Bewakingsagent(e) - Startbaanovereenkomst (contract van 6 maanden – verlengbaar tot max. 24 maanden) (V/M/X)

Solliciteren tot: 
31 mei 2022

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is op zoek naar bewakingsagenten (V/M/X) voor de tijdelijke versterking van de interne bewakingsdienst in haar hoofdzetel te Brussel.

Functie

 • je past de toegangscontroleregels toe die gelden in de NBB
 • je voert bewakingsopdrachten uit in de NBB
 • je verhindert dat het goede verloop van activiteiten en evenementen in de NBB verstoord kan worden of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan worden gebracht
 • je observeert en rapporteert onregelmatigheden of incidenten
 • je draagt bij aan het goede en veilige verloop van evacuaties van de NBB
 • je beantwoordt mondelinge vragen van interne en externe klanten van de NBB
 • je voert diverse eenvoudige administratieve taken uit.

Profiel

 • je bent houder van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en, indien dit attest ouder is dan 4 jaar, van een bijscholingsattest bewakingsagent
 • je hebt een opleiding tot bedrijfseerstehulpverlener gevolgd
 • je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans en het Engels
 • je bent bereid in ploegen te werken en je bent flexibel op het vlak van werktijden
 • je beschikt over een basiskennis computervaardigheden en Outlook en bent in staat de interne communicatiemiddelen (walkie, interfoon) te bedienen
 • je bent stipt, gemotiveerd, enthousiast, integer, discreet, tactvol en beleefd
 • je hebt een verzorgd voorkomen
 • je kan de veiligheidsinstructies naleven
 • je kan zowel autonoom als in team werken
 • je straalt maturiteit en gezag uit en je kan omgaan met dreigend of agressief gedrag in het bezit zijn van andere bekwaamheidsattesten voor het uitoefenen van een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een pluspunt
 • ervaring hebben in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een troef
 • je mag niet in het bezit zijn van een identificatiekaart bewaking met code EXE 07
 • je maakt niet het voorwerp uit van een lopend gerechtelijk onderzoek of van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.
 • je komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je kandidatuur vergezeld is van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het behaalde diploma én je, gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst), jonger dan 26 jaar bent.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 34 56

Contact

 

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.