Bewakingsagent(e) (v/m/x) – ASO/TSO

Solliciteren tot: 
04 oktober 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België speelt een centrale rol in de financiële wereld. Om die opdrachten op een veilige manier (zowel “security” als “safety”) te kunnen uitvoeren, beschikt zij over een interne bewakingsdienst die is opgericht en vergund volgens de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

De interne bewakingsdienst bestaat uit ongeveer 90 bewakingsagenten (dispatchers, waardenvervoerders, bodyguards, toezichters, portiers en nachtwakers) en leidinggevenden, en een tiental administratieve en logistieke medewerkers.

Functie

 • statische bewaking van roerende en onroerende goederen
 • bescherming van personen
 • het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen
 • de opvolging van evacuaties uit de gebouwen van de NBB
 • diverse eenvoudige administratieve taken.

Profiel

Voor deze functie hebben wij enkele essentiële vereisten:

 • houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs (ASO/TSO)
 • houder zijn van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent (en zo nodig van een bijscholingsattest bewakingsagent)
 • minstens twee jaar relevante ervaring hebben in een bewakingsonderneming of in een interne bewakingsdienst
 • een zeer goede kennis hebben van één van de beide landstalen en een goede kennis hebben van de andere landstaal en van het Engels
 • bereid zijn in ploegen te werken en flexibel zijn op het vlak van werktijden
 • stipt, enthousiast, integer, discreet en tactvol zijn
 • een verzorgd voorkomen hebben
 • de kandidaat mag niet het voorwerp uitmaken van een lopend gerechtelijk onderzoek of van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.

Zijn een pluspunt:

 • houder zijn van een technisch diploma in de richting elektronica of elektriciteit
 • relevante ervaring hebben in een technische functie uit de bewakingssector (bijvoorbeeld installateur van bewakingscamera’s of inbraakalarmen)
 • houder zijn van meerdere bekwaamheidsattesten uit de bewakingssector (beheer van een alarmcentrale, waardentransporten, bescherming van personen, leidinggevende, …)
 • relevante ervaring hebben in het beheren van een alarmcentrale
 • in het bezit zijn van een rijbewijs C(/E) voor het besturen van vrachtwagens.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, en een kopie van het/de bekwaamheidsattest(en) komen in aanmerking.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 34 56

Contact

 

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)