(Big) Data Analist (stage van +/- 3 maanden)

Solliciteren tot: 
18 augustus 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbezoldigde stage van drie maanden aan (indicatieve duur, te bepalen in overleg met de school en de stagiair) in de dienst Nationale & regionale rekeningen en conjunctuur.

Functie

Doel:

Gebruikmaken van een nieuwe informatiebron (microgegevens uit de SILC-enquête) voor de schatting van verdelingstransacties met betrekking tot inkomen en gezinsconsumptie (nationale rekeningen).

Taken:

 • importeren van brongegevens in de database van de nationale rekeningen
 • kwaliteitscontrole en opschoning van brongegevens (outliers, ....)
 • berekening van specifieke variabelen op basis van brongegevens
 • plausibiliteitstest en validatie van de verkregen resultaten (met name door vergelijking met de resultaten volgens de oude methode)
 • mondelinge en schriftelijke presentatie van de nieuwe informatiebron, de gebruikte methode en de verkregen resultaten.

De stagiair zal tijdens de stage worden begeleid door een senior data officer (SAS) en een expert-statisticus.

Profiel

 • op het ogenblik van de stage ingeschreven zijn in het laatste of voorlaatste jaar van een opleiding van het type master in de economie
 • een goede kennis hebben van de tools voor gegevensverwerking (SAS, Excel)
 • nauwkeurig kunnen analyseren en redeneren
 • over goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) beschikken
 • een uitgesproken interesse hebben voor data handling/data mining.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 18/08/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • september 2019: interview (± 30 min.)
 • vanaf 01/12/2019: start van de stage.
Enkel kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.