Boekhoudkundig bediende (V/M/X) - bachelor

Solliciteren tot: 
31 januari 2021

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is een autonome naamloze vennootschap die sinds 1999, samen met alle andere centrale banken in de eurozone en de Europese Centrale Bank (ECB), deel uitmaakt van het Eurosysteem. De NBB is dus mede verantwoordelijk voor het monetair en macroprudentieel beleid.

Voor onze dienst Boekhouding zijn we op zoek naar een boekhoudkundig bediende.

De dienst Boekhouding is verantwoordelijk voor het omzetten van het globale operationeel beheer van de Bank naar financiële informatie. Hij waakt over de betrouwbaarheid en de juistheid van de financiële en beheersinformatie die meegedeeld wordt aan het management van de Bank, haar aandeelhouders, de ondernemingsraad en de ECB. Hij zorgt voor het opstellen van de financiële rapportering van de Bank, in haar hoedanigheid van beursgenoteerde naamloze vennootschap en als Centrale Bank die deel uitmaakt van het Eurosysteem, waarvan de resultaten van de “seigniorage" worden verdeeld onder de Nationale Centrale Banken.

De dienst is ook verantwoordelijk voor de centralisatie van de gegevens die afkomstig zijn van de boekhoudkundige componenten van de verschillende softwarepakketten die door de Bank worden gebruikt. Hij beheert ook de schema’s, de boekhoudplannen en de modules van het softwarepakket Oracle E-Business Suite, alsook de module Accounting Manager van de Wall Street Suite (FinanceKit) software. Hij waakt tevens over het respecteren van de fiscale verplichtingen van de Bank (Vennootschapsbelasting en BTW).

Functie

 • je stelt, in samenwerking met de collega’s van de sectie, de resultaten van de Bank op teneinde een consistente en kwaliteitsvolle financiële en statistische rapportering te waarborgen waarop de analyse van de evolutie van de resultaten van de Bank en haar financiële structuur gebaseerd is
 • je wisselt financiële informatie uit met de ECB, vooral in de context van de berekening van de monetaire inkomsten
 • je past de boekhoudkundige en fiscale beginselen en reglementering toe en help mee de fiscale aangifte van de Bank op te maken
 • je werkt mee aan de realisatie van specifieke studies en terugkerende ramingen
 • je beheert mee het rekeningstelsel van de Bank.

Profiel

 • beschikken over een goede kennis van Office toepassingen (Access, Excel, PowerPoint) en bereid zijn om een grondige kennis te verwerven van de boekhoudtoepassing (Oracle)
 • in het bezit zijn van een bachelordiploma uit een boekhoudkundige richting
 • bereid zijn om te investeren in een domein dat alle activiteiten van een centrale bank behelst
 • vertrouwd zijn met financiële zaken
 • nauwkeurig en nauwgezet zijn
 • zich kunnen integreren in een team en goed samenwerken
 • een goede kennis hebben van de tweede landstaal en van het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Lien

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma/de diploma’s én de bijlagen ervan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar), worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

 

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 34 56

Contact

 

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)