Business analist

Solliciteren tot: 
11 maart 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een business analist (V/M) voor haar dienst Specifieke operationale functies inzake het prudentieel toezicht.

Deze dienst verstrekt transversale ondersteuning aan verschillende relevante diensten belast met prudentieel toezicht, hoofdzakelijk inzake automatisering en verbetering van de operationele processen. Hij is belast met de analyse van de operationele processen, met de bepaling van businessoplossingen en met de coördinatie van de businessactiviteiten en de "business analysis"-activiteiten in alle fases van een project.

Functie

De business analist verzekert de volgende taken:

 • bepalen van de langetermijnstrategie voor de systemen en de tools die de operationele processen ondersteunen van de diensten die belast zijn met het prudentieel toezicht
 • beheren en follow-up van het PRIME-programma, dat de ontwikkeling beoogt van een geïntegreerd systeem ter ondersteuning van zowel de financiële instellingen als de interne gebruikers.
 • een goede samenwerking verzekeren tussen de gebruikers en de informatici (analyse, beschrijving van de business cases, omzetting van de behoeften van de gebruikers in specificaties voor de IT-diensten, acceptatietests, overgang van de ontwerpfase naar de operationele fase en beheer van de veranderingen gedurende de volledige looptijd van een IT-project)
 • bepalen en beheren van de architectuur van de operationele processen en van de informatiestromen (business architecture)
 • meewerken aan Europese projecten.

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma, bij voorkeur in een IT-richting of in commerciële of financiële analyse, of vergelijkbare ervaring hebben
 • over sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden beschikken
 • ervaring hebben op het gebied van business architecture en business analysis
 • projecten kunnen beheren en de activiteiten van een projectteam kunnen coördineren
 • kritisch, autonoom en klant- en resultaatgericht zijn
 • flexibel zijn en goed kunnen samenwerken
 • kunnen onderhandelen en goed kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • een goede kennis van de beide landstalen en van het Engels hebben
 • kennis hebben van de financiële sector en/of kennis bezitten van de Europese toezichtsrapporteringen (CRD IV, Solvency II) is een troef.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 11/03/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • maart/april 2018: online testen en interview
 • mei 2018: assessment
 • juni 2018: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarbij (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.