Business analyst voor de financiële markten

Solliciteren tot: 
10 juni 2018

Omgeving

De afdeling Credit and collateral management van het departement Financiële markten van de Nationale Bank van België (NBB) is verantwoordelijk voor het beheer van onderpand en de afwikkeling van monetairbeleidstransacties. Ze ontvangt de door de Belgische banken in onderpand gegeven activa, waardeert ze en kent het overeenkomstige krediet toe. Ze verstrekt ook advies aan de bestuursorganen van de NBB over het beleid dat binnen het ESCB moet worden verdedigd in een werkgebied dat vaak centraal staat in de financiële actualiteit.

Functie

 • expertise uitbouwen op het gebied van post-trade en meer bepaald van monetairbeleidstransacties en onderpandbeheer
 • grondige kennis verwerven over de regels van het ESCB met betrekking tot het onderpandskader
 • de operationele procedures van de afdeling Credit and collateral management kennen en handhaven
 • toezien op de kwaliteit van de in de afdeling gebruikte toepassingen en de ontwikkelingen ervan beheren
 • zorgen voor een doorlopende verbinding tussen de afdeling en het departement IT
 • de NBB vertegenwoordigen door actief deel te nemen aan externe werkgroepen (ESCB of andere).

Profiel

 • houder zijn van een master in de economie of in IT-projectbeheer
 • ervaring hebben op het gebied van post-trade is een troef
 • over een sterke zin voor analyse en synthese beschikken
 • resultaatgericht, gestructureerd, nauwkeurig en stipt zijn
 • in staat zijn de essentie van een dossier snel te doorgronden en argumenten op te bouwen
 • in team kunnen werken
 • kunnen werken in een veeleisende omgeving en stressbestendig zijn
 • zich bewust zijn van de vereisten van de operationele processen
 • blijk geven van een uitstekende zin voor zowel schriftelijke als mondelinge communicatie
 • functioneel tweetalig zijn en in staat zijn om nota's en brieven op te stellen in de moedertaal en in het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 10/06/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • eind juni 2018: onlinetesten
 • juli 2018: interview
 • augustus 2018: assessment
 • september 2018: finaal selectiegesprek.
Alleen de sollicitaties vergezeld van een cv, een motivatiebrief, een kopie van het diploma (of de diploma's), alsook de bijlagen met de ECTS-punten, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.