Business Process Analyst (stage van 8 tot 12 weken)

Solliciteren tot: 
27 mei 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België is belast met het opstellen van macro-economische statistieken van België. De dienst Externe Statistieken biedt hierbij een stage van 8 tot 12 weken als Business Process Analyst aan in het domein van de validatie van de gegevens verzameld voor het opstellen van statistieken over de internationale handel van goederen en diensten.

Functie

Analyse van de procedures voor de controle van de verzamelde gegevens om hun relevantie voor de kwaliteit van de statistische reeksen over de buitenlandse handel in goederen en diensten te optimaliseren.

Profiel

  • op het moment van de stage ingeschreven zijn in het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding type handelsingenieur
  • Excel en Access goed beheersen
  • over een goede kennis van het Nederlands en het Frans beschikken
  • een teamplayer zijn en blijk geven van nauwkeurigheid bij de analyse en argumentatie.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

  • afsluiten van de kandidaturen: 27/05/2018
  • interview
  • aanvang stage: 2018 – Q3.