Business support (contract van 2 jaar)

Solliciteren tot: 
09 september 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een business support (V/M) voor haar dienst Kredietcentrales.

In haar departement Micro-economische Informatie, is de dienst Kredietcentrales verantwoordelijk voor:

 • de Centrale voor kredieten aan particulieren, die de aan particulieren toegekende kredietovereenkomsten registreert evenals de eventuele betalingsachterstanden
 • de Centrale voor kredieten aan ondernemingen, die de aan de ondernemingen in het kader van hun professioneel activiteit toegekende kredieten registreert
 • de implementatie van de Anacredit-verordening, die gedetailleerde kredietgegevens voor de Europese Centrale Bank registreert
 • het centraal aanspreekpunt, dat de Belgische rekeningen en contracten van residenten en niet-residenten beheert, alsook de buitenlandse rekeningen.

Om te voldoen aan de aan haar toevertrouwde missies, moeten de Kredietcentrales alle IT‑toepassingen vanaf einde 2018 laten vernieuwen. Om de taken die voortvloeien uit het in productie gaan aan te kunnen en om de business supportploeg te ondersteunen, is er een tijdelijke versterking nodig.

Functie

Als Business support wordt u verzocht :

 • deel te nemen aan de functionele analyses en de gebruikerstests tijdens de nieuwe releases van de toepassingen
 • de veranderingen in verband met de procedures, processen en systemen (administratief) te begeleiden
 • de betrokken procedures, processen en systemen te inventariseren, te analyseren en te evalueren om de documentatie ervan op te stellen
 • de training en monitoring van het team van operatoren te verzekeren telkens een toepassing in productie gaat
 • de financiële instellingen de nodige ondersteuning te bieden om ervoor te zorgen dat hun mededelingen aan de technische en functionele instructies voldoen
 • operators te helpen bij het controleren van de kwaliteit van de ontvangen gegevens en van de vastgestelde rapporteringstermijnen
 • verschillende rapporten (SAS, BO, ...) op te stellen die de analyse van gegevens door gebruikers vanuit de Datawarehouse vergemakkelijkt.

Profiel

 • u bent in het bezit van een bachelor in informatica of hebt een evenwaardige ervaring
 • u bent leergierig en u wenst uw kennis uit te breiden om de verschillende aspecten van uw werk beter te beheersen
 • u hebt zin voor initiatief
 • u bent nauwkeurig bij het uitvoeren van taken en het respecteren van procedures
 • u kan zowel autonoom als in team werken
 • gezien de vertrouwelijke aard van de verwerkte informatie, toont u integriteit en discretie aan
 • een goede mondelinge en schriftelijke kennis van de tweede landstaal, evenals een gemiddelde kennis van het Engels, is een voordeel.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 09/09/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • september/oktober 2018: interview (± 45 min.)
 • november 2018: start contract.
Uitsluitend de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.