Compliance expert (V/M/X) – Master

Solliciteren tot: 
06 december 2023

Omgeving

Bij de Nationale Bank van België (NBB) zoeken we naar een compliance expert om het Compliance team te versterken.

Samen met je collega’s sta je in voor het toezicht op de naleving van wetten, reglementeringen, interne regels en ethische normen binnen de NBB en zorg je ervoor dat men zich intern bewust is van reputatie- en integriteitsrisico’s. Compliance doet dit zowel door advies te geven als door controles uit te voeren en dit in nauwe samenwerking met de juridische dienst en de interne audit.

Functie

 • je stelt beleidslijnen en instructies op voor de omzetting en uitvoering van het wet- en regelgevend kader dat van toepassing is op de NBB. Je volgt ook de wijzigingen in dit kader nauwgezet op
 • je ziet erop toe dat de beleidslijnen geactualiseerd worden op basis van de meest recente wettelijke bepalingen
 • je toetst of het beleid en de instructies in de praktijk worden nageleefd en maakt een rapportering met je vaststellingen, mogelijke acties en procesverbeteringen teneinde de risico’s op niet naleving te beperken
 • je geeft advies en ondersteuning aan de business over compliance gerelateerde onderwerpen
 • je biedt bijstand voor de opvolging en het intern onderzoek naar aanleiding van meldingen van klokkenluiders
 • je ondersteunt het management bij het opmaken van jaar- en actieplannen
 • je bevordert “awareness” voor het intern beleid en de instructies door communicatie en opleidingen.

Profiel

 • je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in de rechten
 • je hebt een relevante ervaring in een compliance- of controledepartement
 • je hebt kennis van risicobeheer en idealiter van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming
 • je kan zelfstandig en constructief samenwerken met diverse stakeholders zonder je onafhankelijkheid uit het oog te verliezen
 • je bent een teamspeler
 • je kan je standpunt verdedigen en anderen overtuigen op een diplomatische manier
 • je hebt een kritische geest, sterke analytische vaardigheden en een goed synthesevermogen
 • je kan goed omgaan met veranderingen en je bent pragmatisch en flexibel
 • je bent discreet, integer en beschikt over verantwoordelijkheidszin
 • je hebt sterke communicatie- en luistervaardigheden
 • je hebt een goede kennis van het Frans (niveau B2) en Engels (niveau B2).

Waarom kiezen voor de NBB?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
 • Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen? 

Contacteer Gaëlle

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)