Counterparty Relationships Manager (V/M/X) - Bachelor

Solliciteren tot: 
21 augustus 2022

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) werft een Counterparty Relationships Manager aan voor de dienst Middle Office. De dienst Middle Office is onder meer belast met volgende opdrachten:

 • het identificeren, meten en opvolgen van de financiële risico’s voortvloeiend uit de activiteiten van de bank met betrekking tot portefeuille beheer en monetaire politiek, het bestuderen en voorstellen van nieuwe processen en instrumenten met als doel het optimaliseren op een lange termijn van de risk/return ratio van de balans van de bank
 • bijdragen tot een verbetering van het Risk Framework voor monetaire beleidstransacties en portefeuillebeheer van het Eurosysteem, via deelname aan verschillende comités en werkgroepen
 • het ontwikkelen en gebruiken van kwantitatieve modellen om bij te dragen tot een correcte identificatie en meting van de financiële risico’s en rendementen
 • het communiceren van de schattingen van de financiële risico’s aan de schatbewaarder van de Bank en het Directiecomité.
   

Functie

 • je bent verantwoordelijk voor het onderhandelen, afsluiten en opvolgen van contracten met tegenpartijen (banken, brokers, …) in het kader van het beheer van de eigen investeringsportefeuilles van de Bank en het monetair beleid
 • je werkt nauw samen met de juridische dienst, 2e lijn en de andere diensten binnen het departement financiële markten rond contractuele en compliance materies (KYC, AML, FATCA, Mifid, UBO, …)
 • je organiseert de documentatie rond contracten en staat regelmatig in contact met de tegenpartijen rond contract en compliance gerelateerde vragen
 • je neemt deel aan diverse werkgroepen met betrekking tot aspecten die gerelateerd zijn aan het beheer van de tegenpartijen.

Profiel

 • je beschikt minstens over een bachelordiploma in een juridische, economische of financiële richting of een bachelordiploma met relevante ervaring met contractbeheer in een financiële instelling
 • je hebt interesse in financiële instrumenten, financiële markten en risicobeheer
 • je bent in staat zelfstandig informatie op te zoeken en kennis te verwerven, maar je kan ook goed in team werken voor operationele taken
 • je bent systematisch, nauwkeurig en planmatig
 • je beschikt over sterk organisatorisch talent om dossiers op te volgen waarbij interne en externe partijen betrokken zijn
 • je neemt initiatieven om problemen op te lossen of processen te veranderen
 • je hebt affiniteit met juridische en/of compliance (KYC, AML, FATCA, …) materies in de financiële sector
 • je hebt een goede kennis van het Frans en kan vlot werken in het Engels.

 

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 29

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)